Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Savéol automatiserar produktionen av sina berömda körsbärstomater

3 palleteringsrobotar från KUKA gör det möjligt för Savéol att leverera frukt och grönsaker i hela Frankrike tack vare robotarnas effektiva palletering av kartonger i slutet av linjen. 


Färska tomater, odlade i Frankrike utan bekämpningsmedel:

Savéol är ett kooperativ som har specialiserat sig på att producera och marknadsföra frukt och grönsaker – eller för att vara mer exakt: tomater och jordgubbar. Detta har man nu gjort i 40 år med många mataffärer och stormarknader i Frankrike som kunder. Företaget exporterar även till Tyskland, Polen, Ryssland, Förenade Arabemiraten och Asien. Savéols produktionsanläggning ligger i Guipavas, i Finistère-regionen i Bretagne. Ett år efter automatiseringen av en del av fabriken vittnar Gérard Moal, Director of Operations hos CMO (den grupp som har en kontrollerande andel i Savéol), om de övergripande fördelar och effektivitetsvinster med automation i livsmedelsindustrin.

Video: Automatiserad palletering hos Savéol

Ny impuls för Savéol

Trots kooperativets mycket goda marknadsposition antog den franska marknadsledaren utmaningen att övervinna de begränsningar som gjorde att man ännu inte uppnått alla mål. Faktum är att långsamma interna processflöden och palleteringssystem med inbyggd begränsning och för stor komplexitet stör produktionsrytmen och omöjliggör en optimal produktion. Det var dessa skäl som fick Savéol att automatisera sin anläggning i Guipavas. Ytterligare en utmaning för producenten är att kontrollera den framtida utvecklingen, inklusive målsättningen att eliminera all plast från dess förpackningar. 
Transport av de förpackade produkterna från slutet av linjen till roboten
Det var under en process av dynamisk omkonfigurering och omskalning som kooperativet i början av 2020 beslutade att investera i ett nytt palleteringsverktyg som kombinerar snabbhet, enkelhet och repeterbarhet. Ett av de avgörande kriterierna var systemets kompakthet. Utmaningen för KUKA och integratören AB Process bestod i att anpassa robotarna till ett specifikt, fördefinierat utrymme för att möjliggöra integration av helhetslösningen i processflödet som leder bort från förpackningslinjerna och mot lagerhållning av färdiga produkter. Lösningen som presenterades av AB Process i kombination med anpassningsförmågan hos de tre KUKA-robotarna uppfyllde helt kravspecifikationen.

Ett kompletterande system

Robotsystemet som AB Process installerade ska ses som ett komplement till företagets personella resurser. Robotarna palleterar de förpackade tomatlådorna i slutet av linjen för vidaretransport till lagret med färdiga produkter. Användning av robotar i slutkundens produktionsanläggning förstör inte för de anställda, utan bidrar snarare till nya arbetsuppgifter, i och med att det tunga manuella arbetet förvandlas till mer tekniska arbetsuppgifter. Savéols personella resurser kan istället användas för att förbereda och transportera ordrar uppströms och nedströms i produktionskedjan.

Roboten hanterar de förpackade produkterna för vidaretransport till lagerhållningen.
KUKA-roboten KR QUANTEC tar produkterna (lådor med körsbärstomater) i slutet av förpackningslinjen och transporterar dem till lagret med färdiga produkter.

Vi är nöjda med den grad av tillförlitlighet vi har uppnått. Våra anställda lärde sig snabbt systemet och hanterar det nu perfekt. Med detta verktyg har vi uppnått all funktionalitet vi hade hoppats på.

Gérard Moal, Director of Operations hos CMO