Välj din plats:

Land

Ömtålig last: KUKA-palleteringsrobotar för hönsägg

Äggproducenter världen över automatiserar sin äggpalleteringen med Meggson. Orsaken är att de robotbaserade system som det nederländska företaget designar och bygger gör upp till 108 000 ägg per timme färdiga för transport och systemen gagnar även personalens hälsa genom att minska belastningen.


Stora äggproducenter är den viktigaste målgruppen för Meggson i nederländska Ede. Att flytta 30 000, 50 000 eller till och med 100 000 hönsägg per timme utan att ett enda går sönder är lika komplicerat som fysiskt krävande. ”Fram till för några år sedan var förpackning och palletering av ägg ett rent manuellt arbete”, berättar Gijs Thomassen, direktör hos Meggson. ”År 2009 såg en kund hur vi utförde det här arbetet och frågade om det inte kunde automatiseras.” Sagt och gjort.
Meggson har realiserat ett kompakt palleteringssystem för ägg med en robot av modell KR QUANTEC. Roboten kan hantera olika äggförpackningar

Från rent manuellt arbete till kompakta palleteringssystem

Företaget, som sedan starten 1997 har gått under namnet ”Cobot Automation”, utvecklade sin första automationslösning för hantering av råa ägg. Med framgång: Cobot Automation grundades som en maskintillverkare och levererade redan från början lösningar till många jordbrukare. Nu specialiserade sig teamet alltmer på fjäderfäanläggningar. På detta sätt fick holländarna entusiastiska kunder i hela Europa, Turkiet och USA – och integrerade allt oftare KUKA-robotar i sina automationslösningar. Sedan maj 2021 har företaget ett namn som passar dess specialisering: Meggson – det är ju trots allt äggen (eggs på engelska) som står i fokus.

Palleteringssystem avlastar de anställda 

Ett hönsägg kan väga från under 53 gram (viktklass S) till över 73 gram (viktklass XL). Upp till 10 000 ägg ryms på en pall. Personalen kan alltså transportera äggen efter att de lagts i typiska transportbehållare för 30 hönsägg i form av äggkartonger av cellulosa eller kläckningsbrickor av plast, behållare som i sin tur placerats i staplar eller lager på pallen. Dessa väger i genomsnitt 7,5 kg och måste transporteras, placeras och säkras på pallen i högt tempo. Gijs Thomassen talar om ”hårt fysiskt arbete som ständigt upprepas” En vanlig konsekvens: Ont i ryggen och andra sjukdomar i rörelseapparaten. En palleteringsrobot från KUKA å andra sidan tröttnar aldrig när den utför arbetet. Ännu bättre: Roboten gör det snabbt, effektivt och med stor försiktighet. Dessutom lämpar sig en robot även för vinklade och trånga utrymmen där ett linjärt transport- och palleteringssystem inte passar.
In i lådan, upp på pallen: KR QUANTEC utför detta arbete med försiktighet

Palleteringsrobot levererar med specialgripdon

Förutom andra egenutvecklade system erbjuder Meggson därför även automationslösningar vars viktigaste komponent är en robot av modell KR QUANTEC utrustad med ett specialgripdon. Med denna palleteringsrobot från KUKA går det att bygga extremt flexibla celler, mycket tack vare dess höga precision och långa räckvidd. Gripdonens design gör att de kan hantera olika material som kartong, cellulosa och plast. Roboten hanterar äggpalleteringen lika effektivt som placeringen av tomma kläckningsbrickor och äggkartonger i transportvagnar eller på ett transportband. Robotarna använder lasersensorer för att identifiera var de ska gripa tag i den aktuella lasten.
Smart palleteringsteknik för fjäderfä- och äggproducenter: Gripdonens design gör att de kan hantera material som kartong och plast

Upp till 108 000 ägg per timme

Automationslösningen ROBOT TP300 möjliggör till exempel placering av upp till 108 000 ägg per timme på pallar och samtidigt placerar roboten de tomma förpackningarna på ett transportband. Härifrån transporteras förpackningarna vidare. Beroende på deras skick sorteras de ut eller rengörs och fylls på nytt. Men Meggsons automationslösningar kan göra ännu mer. De kan med fördel användas för att betjäna äggförpackningsmaskiner, palletera lådor fulla med ägg samt hantera kläckningsbrickor. Och de är kompatibla med alla typer av äggförpackningsmaskiner.
Dessa automatiska anläggningar med palleteringsrobotar tillgodoser kraven som ställs av matproducenter i både Europa, Turkiet och USA

”När matproducenterna är nöjda är vi nöjda”

När Meggson utvecklade sina flexibla och högpresterande palleteringssystem satsade man redan från start på KUKA-robotar. För denna integratör ligger fokus på att avlasta matproducenterna på ett optimalt sätt, och de 20 Meggson-anställda känner i sin tur att de har ett optimalt stöd från KUKA. ”Det är den omtalade tyska kvaliteten”, betonar Gijs Thomassen. ”KUKA tillverkar de bästa robotarna och bidrar med sin långa erfarenhet, vilket stärker vårt förtroende för KUKA.” ”Det är enkelt att arbeta med KUKA:s palleteringsrobotar”, tillägger Gerwin van de Geer, produktchef hos Meggson. ”Den första automationslösningen för ägg var relativt komplicerad att programmera. Men när allt fungerade kunde vi reproducera det gång på gång.” Robotarna arbetar med KUKA:s KR C4-styrning. Oftast krävs bara en kort introduktion hos kunden innan de kan hantera systemet själva. ”KUKA har programmerat ett perfekt program som våra matproducenter hanterar utan problem”, förklarar van de Geer. ”Därför har intresset blivit så stort att arbeta med KUKA:s system. Och om matproducenterna är nöjda är vi det också!”

Förenkla tunga arbetsuppgifter med hjälp av ett palleteringssystem

En av dessa nöjda kunder är Salomons Group med säte i nederländska Dronten. Mer än 120 000 värphöns lever för närvarande på de tillhörande gårdarna. Sedan i mars 2020 finns en kundanpassad version av ROBOT TP300-systemet på koncernens största gård med frigående höns. En anställd kontrollerar och sorterar de färska äggen från stallet så att endast oskadade ägg hamnar på transportbandet, varifrån de automatiskt placeras i äggkartonger. På ytterligare ett transportband transporteras äggkartongerna till roboten KR QUANTEC av typen KR 120 R3100-2 som står uppställd i en egen cell. Med sitt breda gripdon i rostfritt stål lyfter KUKA-roboten tolv fyllda äggkartonger i en enda mjuk rörelse – tre lager med fyra förpackningar med 30 ägg i varje. Lagerpalleteraren placerar dem försiktigt på pallen. Hela processen tar 30 sekunder. Roboten behöver tre gånger tills ett lager på pallen är komplett.
Effektiv förpackning, hög flexibilitet och helautomatisk palletering: KR QUANTEC kan greppa tag i tolv fyllda äggkartonger på en gång

Automatisk palleteringsrobot – ett kraftpaket med finkänsla

KR QUANTEC placerar sedan ett separationsskikt på äggen för att skydda den ömtåliga lasten. Sex lager ägg, totalt 6 480 stycken, ryms på en Salomons-pall. Under tiden flyttar KR QUANTEC automatiskt tomma äggförpackningar till ytterligare ett transportband, varifrån de kan transporteras ut ur rummet och förberedas för återanvändning. Totalt förbereder systemet 36 000 ägg per timme för transport och det med maximal tillförlitlighet och minimal risk för att ägg ska går sönder. Tidigare lastade två till tre anställda pallar här på ackord – nu har den ena personen hand om kvalitetskontrollen och övriga har fått mindre fysiskt belastande uppgifter på fjäderfäanläggningen.
KR QUANTEC förenklar cellplaneringen tack vare sin smala centralhand och begränsade platsbehov

Inget ägg går förlorat

”Vi på Salomons Group älskar att hitta lösningar som förenklar processer”, betonar Klaasjan Salomons som är familjeföretagets VD. Redan tidigare, berättar Salomons, har företaget använt palleteringsrobotar från KUKA och haft givande samarbeten med Meggson. Men det nya palleteringssystemet kan göra ännu mer. En sak som Salomons uppskattar är att ”ägg som blir över vid ett stallbyte och som inte räcker till att fylla en hel pall kan lagras tillfälligt på pallen. Dessa transporteras sedan vidare nästa dag.” Inget ägg glöms eller går förlorat.

Det är enkelt att arbeta med KUKA:s palleteringsrobotar. Den första automationslösningen var relativt komplicerad att programmera. Men när allt fungerade kunde vi reproducera det gång på gång.

Gerwin van de Geer, produktchef, Meggson

Utrymme för innovation och expansion

Salomons Group expanderar och bygger för närvarande en anläggning i Ghana, där hönsägg är mycket dyra. För många människor i Ghana innebär en professionell fjäderfäanläggning med värphöns en möjlighet att försörja sina familjer. Meggson-teamet bidrar gärna till att entreprenörer som familjen Salomons kan frigöra resurser för att planera och genomföra sådana projekt. För Gijs Thomassen är detta ett incitament för att fortsätta utveckla företagets egna automationslösningar för äggproducenter, eftersom: ”Våra system förbättrar arbetsförhållandena för de anställda och samtidigt kan äggpalleteringen kontrolleras bättre, vilket ökar produktionskvaliteten.”

Har vi väckt ditt intresse? Behöver du hjälp med att automatisera dina processer? 

Rådgör med oss så hittar vi en passande lösning tillsammans med dig.

White paper: Vi mättar livsmedelsindustrins behov av automationslösningar 

Med högkvalitativa ingredienser – robotar, programvara och service – erbjuder KUKA i detta white paper ”recept” för hela processkedjan som lyckas varje gång. Från leverans till distribution – för vitt skilda branscher. KUKA har redan levererat lösningar till mer än 1 000 kunder i livsmedelsindustrin och vi känner väl till deras behov och utmaningar.  

Automationslösningar som faller alla i smaken.

Ladda ner vårt white paper

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.