Välj din plats:

Land

Studenter tar del av spjutspetsteknik – i form av smårobotar från KUKA

På den westfaliska högskolan använder man en robot från KUKA i undervisningen. Roboten stoppar flygande bollar – helt på egen hand. Projektet främjas av KUKA inom ramen för KUKA Education.

den 20 april 2017


KUKA-robotar förmedlar praktisk kunskap

"Målet med vår robotapplikation är att studenterna ska få upp ögonen för den allra senaste tekniken", berättar Prof. Dr.-Ing. Markus Rüter, på institutionen för styr- och reglerteknik på Westfälische Hochschule i Gelsenkirchen. I applikationen används en robot från KUKA av typen KR 6 R700 med en list monterad på sin arm. Med denna list stoppar roboten tennisbollar som kastas från ett avstånd på ca fem meter. Roboten och robotstyrningen liksom den nödvändiga programvaran tillhandahålls av KUKA inom ramen för KUKA Education som är ett erbjudande för skolelever och universitet.
Genom att använda KUKA:s robot får studenterna på WH Gelsenkirchen inblick i dagens spjutspetsteknik.

Exakt höjdberäkning med hjälp av ljusridåer

Applikationen består av två ljusridåer monterade i rad som mäter den kastade tennisbollens hastighet och höjd. Utifrån dessa båda storheter beräknas sedan kastets hastighet, bana och träffhöjd. Informationen överförs i form av "analoga värden". Spänningen som ljusridåerna sänder till roboten ligger på mellan 0 och 10 volt. Varje spänningsvärde står i relation till en viss träffhöjd. På så sätt vet roboten vilken höjd den måste åka till.
1.Wehrt geworfen Bälle ab: KUKA Roboter an der WH Gelsenkirchen.
Den kan stoppa bollar i luften: KUKA:s robot på WH Gelsenkirchen.

KUKA:s smårobotar arbetar i gränsområdet


"Det är verkligen maximala belastningar som roboten utsätts för. Den har några få millisekunder på sig att bearbeta den inkommande signalen och snabbt åka till rätt höjd", förklarar Prof. Rüter, som redan har planer på att bygga ut applikationen. Hittills kan roboten endast stoppa bollar i en rumsdimension. "Nästa version kommer att även kunna röra sig i sidled och inte bara i höjdled", utlovar Rüter. Då lär denna robot kunna rädda bollar som inte ens alla målvakter skulle lyckas ta.