Välj din plats:

Land

Robotar med höga bärlaster bestyckar verktygsmaskiner

I Bizerba SE & Co. KG:s fabrik används tre KUKA-robotar från serien KR QUANTEC pro. Robotarna för fram aluminiumhöljen på ett säkert sätt till två slipmaskiner där de förslipas, finslipas och sedan poleras. Aluminiumhöljena är avsedda för korvskärningsmaskiner.

den 31 maj 2017


Tre KR QUANTEC-robotar slipar och polerar

De förfrästa aluminiumhöljena matas fram på ett skjutbordssystem till den första KR 120 R2500 pro, en robot från KR QUANTEC-serien. Roboten övertar den tillförlitliga bearbetningen av höljena vid två slipmaskiner där de förslipas och sedan finslipas. De nu slipade rådelarna slussas ut igen på skjutbordet. En medarbetare överlämnar rådelarna till de andra två robotarna. Dessa robotar finslipar rådelarna en sista gång och polerar dem på var sin polermaskin.

KR 120 R2500 pro slipar och polerar aluminiumhöljen.

Robotar med höga bärlaster avlastar medarbetare och ökar produktiviteten

Automationslösningen hos Bizerba har inte bara lett till en ökning av medarbetarnas produktivitet med ca 15 procent: Även sjukfrånvaron har sjunkit kraftigt tack vare att robotarna avlastar medarbetarna.

KR QUANTEC pro är optimerad för höga bärlaster mellan 90 och 120 kilo.