Välj din plats:

Land

KUKA:s lättviktsrobot LBR Med har certifierats för integration i medicintekniska produkter

KUKA:s lättviktsrobot LBR Med är världens första robottekniska komponent som har certifierats för integration i medicintekniska produkter Därmed erbjuder LBR Med en unique selling point inom den medicinska robottekniken som ingen annan robot har. 

den 2 augusti 2017


Certifiering enligt CB-systemet (IECEE CB Scheme)

Certifieringen skedde i enlighet med det internationellt erkända CB-systemet (IECEE CB Scheme) – en certifieringsmetod som intygar överensstämmelse med vissa säkerhets- och kvalitetsstandarder. Till skillnad från industrirobotar är maskindirektivet inte tillämpligt på medicintekniska produkter.

Vi tilldelades CB-testcertifikatet efter att ha anpassat vår industriella lättviktsrobot LBR iiwa till det medicinska området samt blivit godkända på de test som de internationella standarderna IEC 60601-1 och IEC 62304 föreskriver. Här utsattes båda varianterna av vår lättviktsrobot, med bärlast på 7 resp. 14 kg, för omfattande tester av både deras hård- och mjukvara. Dels testades överensstämmelse med internationella standarder gällande säkerhetskrav på medicinsk apparatur. Dels testades och godkändes våra processer relaterade till den medicintekniska programvaruutvecklingens livscykel. Båda testerna utfördes av ett ackrediterat provningsinstitut

Lättviktsroboten LBR Med

Tack vare den internationellt erkända certifieringen kommer våra kunder att uppleva en avsevärt mindre komplex godkännandeprocess för medicintekniska produkter baserade på LBR Med. Tillverkare av medicintekniska produkter kommer nu på ett betydligt enklare och snabbare sätt kunna utveckla produkter och lösningar baserade på en robotteknisk komponent samt få dessa godkända världen över. Här talar vi om en signifikant konkurrensfördel. De första leveranserna av LBR Med är planerade till september 2017.