Välj din plats:

Land

Dynamisk, kostnadseffektiv och tillförlitlig: vår nya KR FORTEC

Industriroboten KR FORTEC erbjuder stor prestanda på en liten yta. Robotens höga dynamik är en garant för korta cykeltider. Och tack vare robotens kompakta form lämpar den sig perfekt för arbetsuppgifter som hantering och punktsvetsning. Allt detta klarar KR FORTEC med tack vare sin snabba prestanda och låga energiförbrukning.

den 15 januari 2024


Tekniskt sett ligger denna tunglastrobot mellan KR QUANTEC och KR FORTEC ultra. Den är en del av en modellövergripande modularisering som säkerställer en hög grad av komponentutbyte mellan våra olika robotserier. ”När vi utvecklade KR FORTEC var det viktigt att uppnå en lägre total cost of ownership (TCO) och få ut en resurssnål produkt på marknaden. KR FORTEC är upp till 700 kg lättare än sin föregångare”, förklarar Maximilian Pettkuhn, produktportföljchef hos KUKA. För kunderna innebär modulariseringen lägre kostnader för lagring av reservdelar. Nya KR FORTEC kan beställas redan idag. Den kan utrustas med en förlängd arm som möjliggör hantering av laster på 240 kg med en räckvidd på hela 3 700 mm.

Beprövad KUKA-kvalitet

KR FORTEC kännetecknas av tillförlitlighet: Den kan arbeta i långa perioder utan störningar och den behöver endast ett mycket begränsat underhåll. Underhållsarbeten kan utföras snabbt och enkelt tack vare optimerad tillgänglighet. Detta förkortar tidsåtgången vid underhållsinsatser. De båda centralhänderna har övertagits från modellerna KR QUANTEC och KR FORTEC ultra och är som standard både vatten- och dammtäta. Dessutom kan KR FORTEC användas i temperaturer mellan 0 och 55 grader Celsius. Om roboten ska användas i råa och smutsiga driftsmiljöer kan den beställas i olika Foundry-varianter.

KR FORTEC är inte bara tillförlitlig. Även underhållsarbetena går snabbt och enkelt att genomföra.

Ökad räckvidd med linjäraxel

Arbetsområdet för KR FORTEC kan utökas med hjälp av linjärenheten KL 4000modulärt anpassningsbart mellan 1,5 m och 30 m. Ytterligare en fördel: Även KR QUANTEC kan monteras på KL 4000. Om roboten ska samarbeta med en KR FORTEC ultra på samma linjärenhet väljer man linjärenheten KL 5000. Kunderna kan då även i fortsättningen enkelt anpassa och kombinera produkterna efter sina individuella behov.

Det går att utöka arbetsområdet för KR FORTEC med upp till 30 m. Detta görs med vår linjärenhet KL 4000.

KR FORTEC: vår industriella allroundrobot för din produktion

Övertyga dig här om alla fördelar med vår tunglastrobot.