Välj din plats:

Land

KMR QUANTEC

KMR QUANTEC är KUKAs mobila industrirobotsystem. Det tar din KUKA-robot till just den plats där den behövs – oavsett om du bygger skepp, flygplan eller vindkraftverk. KMR QUANTEC gör det möjligt att bearbeta stora komponenter utan problem.


KMR QUANTEC: autonom och precis

KMR QUANTEC förenar KUKA-robotar, mobila plattformar och andra industriella komponenter i ett komplext mobilt robotsystem.

Utbytbara komponenter möjliggör individuellt anpassade lösningar – skräddarsydda efter dina krav. Både antalet robotar och deras position kan varieras, liksom deras storlek, plattformens bärlast och vilka verktyg de är utrustade med.

Den mobila robotenheten KMR QUANTEC består av den mobila plattformen KUKA omniMove, en KUKA-robot ur KR QUANTEC-serien samt programvara och styrning. Det sofistikerade navigeringssystemet KUKA.NavigationSolution möjliggör autonom manövrering utan golvmarkeringar och risk för kollision.

Obegränsad rörlighet med Mecanum-hjul

Med det särskilda drivsystemet KUKA omniMove kan KMR QUANTEC röra sig i alla riktningar. Varje hjul består av flera tunnformiga rullar. Rullarna är omgivna av två fasta fälgar som saknar kontakt med golvet. Varje hjul rör sig oberoende av de andra hjulen. Det innebär att: KMR QUANTEC kan röra sig i sidled, diagonalt och till och med i cirklar. Därmed rör den sig säkert och precist även i trånga utrymmen.

Se KUKA Mobile Industrial Robot i användning

Fördelarna med KMR QUANTEC

Säker och kontrollerad

Tack vare den integrerade programvaran och styrningen kan du tryggt använda KMR QUANTEC i mobila lösningar. KMR QUANTEC kan flyttas till önskad position med millimeterprecision. Roboten övervakar själv sin omgivning med den inbyggda laserskannern och tar sig runt människor och hinder på ett säkert sätt.

Mobil och självständig

Högpresterande batterier förser plattformen med en oberoende energiförsörjning. Med sin industrianpassade trådlösa teknik rör sig KMR QUANTEC genom sitt arbetsområde utan att begränsas av sladdar.

Multifunktionellt och stark

Den mobila plattformen KUKA omniMove har en bärlast på 7 000 kg som standard. Den integrerade roboten är en KR QUANTEC 150 R3300 prime med en bärlast på 150 kg och en räckvidd på 3 300 mm. Därmed lämpar sig KMR QUANTEC för extra stora och tunga komponenter. Den höga bärlasten till trots har den en positionsnoggrannhet på +/- 5 mm oavsett den avverkade sträckan. Tack vare KUKAs omnidirektionella hjulteknik tar den sig på ett säkert sätt till önskad position även i trånga utrymmen. Plattformens storlek och bärlast kan anpassas efter behov.

Anpassningsbar och flexibel

Vilken mobil plattform och robot ur KR QUANTEC-serien som ingår kan anpassas efter dina behov. Dessutom kan olika verktyg, aggregat och gripare väljas till eller bytas ut.

Komponenter: KMR QUANTECs byggstenar

KMR QUANTEC är ett av de många utföranden som KUKA erbjuder. Den består av tre komponenter: