Välj din plats:

Land

Ontbramen

Avgradning

För att exakt, snabbt och effektivt befria komponenter från skägg, flytavfall och andra processrelevanta rester efter gjutningen används inom gjutningsbranschen tekniken avgradning.


Avgradning: tekniken

Vid de olika gjutmetoderna kan det bildas spån eller rester på kanterna. Dessa delvis vassa kanter kan å ena sidan hämma slutproduktens funktion, å andra sidan även medföra en hög skaderisk.

Vid tillverkning av metalldelar måste dessa rester därför avlägsnas under efterbearbetningen. I detta sammanhang talar man om bearbetnings- eller avgradningsteknik.

Automatiserad avgradning

Den erfarenhet av hantering av mer än 3 000 avgradningspressar som KUKA (tidigare Reis Robotics) har levererat över hela världen utgör kunskapsbasen för en produktfamilj som består av mer än 20 olika modeller.

Höjdpunkter är optimerade mekaniska egenskaper så som en större uppspänningsyta, lättare åtkomst för underhållsändamål samt en avsevärt förbättrad energieffektivitet. Dessa uppstår bland annat genom användande av servomotorbaserade pumpdrivningar (varvtalsvariabla pumpsystem). De gör det möjligt att minimera cykeltiderna och produktionens energiförbrukning.

Avgradning: fördelarna

Med produktfamiljen SEP 08 till SEP 22 av avgradningspressar täcker KUKA segmentet från 30 ton till 300 ton. Denna produktportfölj maximerar produktivitet och effektivitet i din tillverkning och erbjuder talrika fördelar:
  • Spelfattiga pelargejder och böjstyva presstativ för precisa snitt
  • Utomordentlig precision, snabbhet och hållbarhet
  • Hög lönsamhet genom avgradning och bearbetning av olika nivåer i en uppspänning

Den framgångsrika manöver- och programmeringslogiken hos reisPAD överförs till pressarnas område genom den nya generationen av styrningar. Därmed får operatörerna ett intuitivt användargränssnitt med processvisualisering som kan jämföras med den i roboten som för det mesta står ”direkt bredvid”.