Välj din plats:

Land

Ontbramen

Avgradning

För att exakt, snabbt och effektivt befria komponenter från skägg, flytavfall och andra processrelevanta rester efter gjutningen används inom gjutningsbranschen tekniken avgradning.


Avgradning: tekniken

Vid de olika gjutmetoderna kan det bildas spån eller rester på kanterna. Dessa delvis vassa kanter kan å ena sidan hämma slutproduktens funktion, å andra sidan även medföra en hög skaderisk.

Vid tillverkning av metalldelar måste dessa rester därför avlägsnas under efterbearbetningen. I detta sammanhang talar man om bearbetnings- eller avgradningsteknik.

Avgradning: fördelarna

Med produktfamiljen SEP 08 till SEP 22 av avgradningspressar täcker KUKA segmentet från 30 ton till 300 ton. Denna produktportfölj maximerar produktivitet och effektivitet i din tillverkning och erbjuder talrika fördelar:
  • Spelfattiga pelargejder och böjstyva presstativ för precisa snitt
  • Utomordentlig precision, snabbhet och hållbarhet
  • Hög lönsamhet genom avgradning och bearbetning av olika nivåer i en uppspänning

Den framgångsrika manöver- och programmeringslogiken hos reisPAD överförs till pressarnas område genom den nya generationen av styrningar. Därmed får operatörerna ett intuitivt användargränssnitt med processvisualisering som kan jämföras med den i roboten som för det mesta står ”direkt bredvid”.