Välj din plats:

Land

Lackeringsverkstad: inte bara tjusigt

Lackeringsförloppet för en bil i en lackeringsverkstad är mångfacetterad: Från fogtätning till hålrumskonservering till vaxrengöring. Det behövs många steg för att ge karossen inte bara dess skinande glans, utan ett fullgott korrosionsskydd. 


I Iackeringsverkstaden definieras fordonets utseende. Här uppstår färgen och den nödvändiga glansen. Utöver de estetiska punkterna fyller de enskilda ytbehandlingarna olika funktionella syften, t.ex. korrosionsskydd eller buller- och vibrationsdämpning.

KUKA sköter bland annat följande automatiseringssteg i lackeringsverkstaden: olika rengörings- och limprocesser, fogtätningar, kvalitetskontroller med lättviktsroboten LBR iiwa och akustik-/vibrationsdämpningen med sprutbar dämpningsmassa.

Akustisk dämpning med sprutbar dämpningsmassa

Automatisera din produktion med det flexibla KUKA-anläggningskonceptet SDM för akustisk dämpning i karosser. Du får bland annat följande baskomponenter, som kan anpassas eller kompletteras individuellt allt efter behov:

  • KUKA industrirobot KR 30 L16: Dessa applicerar dämpningsmassan och öppnar dörrar och luckor.
  • KUKA linjärenheter förstorar industrirobotarnas arbetsutrymme och gör det på så sätt möjligt att bearbeta olika fordonsmodeller.
  • KUKA anläggningsteknik: Applikationsteknik med olika munstycken som applicerar materialet och respektive mätning, styrning och transport från KUKA sörjer för problemfria förlopp.
KUKA-automatiseringsanläggning för sprutbar akustisk dämpning sparar på både kostnader och resurser.

LBR iiwa: Måla och täta fogar

Fogmålning och fogtätning inuti fordonet är en mycket obekväm och ansträngande uppgift. Robotkollegan LBR iiwa kan avlasta de anställda. Den känsliga medhjälparen når sin arbetsplats via svängenheter eller linjäraxlar. 

Dessutom kan lättviktsroboten ta över bland annat följande uppgifter:

  • Rengöring: Med hjälp av tryckluft rengör den till exempel karossen efter den katodiska dopplackeringen eller avlägsnas vaxdroppar med ett specialverktyg.
  • Kvalitetskontroll: Fogar som tidigare gjorts automatiskt kan sedan kontrolleras en gång till av LBR iiwa och justeras vid behov.
In sensitive assembly, the LBR iiwa and the worker work hand in hand
LBR iiwa avlastar människorna vid fysiskt krävande arbeten.

Hålrumskonservering av karosserna

Temperatursvängningar, vägsmuts och saltkristaller: Olika miljöpåverkan leder i längden till korrosionsskador på karossen. För att skydda tröskelplåtar, balkar och ramar mot detta appliceras ett hålrumsskyddsvax på motsvarande ställen.

KUKA använder både selektiv och sekventiell vaxapplicering för att göra sin produktion ännu mer ekonomisk. Vaxet appliceras med sprutmunstycken vars form och sprutbild är anpassade efter hålrummen.

Försegla hålrummen med vax: Med KUKAs automatiserade sprutmetod undviker du korrosionsskador.