Välj din plats:

Land

Spänna plåtar med KS FlexRoller för laserbearbetning

Korrekt fastspänning för laserbearbetning är en viktig förutsättning för att plåtkomponenter ska kunna fogas på ett processoptimerat sätt. KS FlexRoller visar här vad den går för: Den ser till att tunna plåtar spännas fast utan glipor och att fokalpunktens läge hålls konstant.


Framför allt vid tunna plåtar är det viktigt att de spänns på ett processoptimalt sätt. Vi utvecklade KS FlexRoller för just detta användningsområde: Den ser till att plåtarna ligger an mot varandra då de svetsas. På så sätt uppnås svetsställets nödvändiga kvalitet och hållfasthet. Med hjälp av ett sofistikerat pneumatiskt system kan KS FlexRollers presskraft programmeras fritt mellan noll och 1 000 newton. Integreringen av svetsoptiken till presselementen gör även att fokalpunktens läge – som är viktig för lasersvetsning – hålls konstant. Utöver basversionen erbjuder KUKA många konfigurerade lösningar som kan användas inom lasertekniken.

KS FlexRoller: Information och fakta

Plåttjocklekar

> 3 mm

Presskraft

0 till 1000 N (kan programmeras fritt)

Vikt  ≈ 28 kg
Rulldiameter  50 till 140 mm
 Strålkällor

 Flexibel (CO2-laser eller fastkroppslaser)

Brännvidder
 Kan konfigureras flexibelt beroende på uppgift.

Fördelar med KS FlexRoller

Fastspänning utan glipor

KS FlexRoller utformades så att plåtarna i svetsområdet trycks emot varandra utan glipor. Samtidigt hålls fokalpunktens läge konstant.

Pressrullens speciella legering

Legeringen gör KS FlexRoller extra slittålig och värmeresistent. Dessutom ser den till att svetsloppor fastnar mindre än konventionella material.

Näst intill hysteresfri process

Presskraften genereras med speciella pneumatikcylindrar. Därmed föreligger knappt några efterverkningar av press- eller utjämningsrörelsen.

Finkänsliga presskrafter

Om det behövs en särskild fingertoppskänsla genereras den låga presskraft som behövs av en servomotorisk pressmodul.

Tillgängliga extramoduler

Har du speciella krav som behöver uppfyllas? Tack vare den öppna konstruktionen kan du konfigurera din KS FlexRoller fritt. Den integreras i din process på ett optimalt sätt med hjälp av de integrerbara funktionsmodulerna. Välj de moduler som passar till din uppgift:

  • Sensorer för foguppföljning
  • Extra trådmatning
  • Ljussnittssensor för mätning av komponenter
  • Skyddsgastillförsel (ensidig/dubbelsidig)
  • Cross-Jet
  • Pressrulle (varierande storlek och/eller dockningsbar)
  • Motrulle (med linjära slag och dockningsbar)
  • Pneumatisk eller servomotorisk pressmodul

Fråga oss hur du kan göra din plåtbearbetning ännu mer produktiv.