Välj din plats:

Land

KUKA Robotics energiförsörjningar

De bästa kontakterna för framgångsrik robotteknik.


KUKA energiförsörjningar är ett resultat av över 30 års roboterfarenhet. De är kända för sin extremt höga tillförlitlighet, kvalitet och långa livslängd. De garanterar hög produktivitet, oavsett i vilken industriell applikation de återfinns.

En energiförsörjning per serie: KUKA gör mångfald enkel

KUKAs robotar är extremt mångsidiga. Detsamma gäller för KUKA energiförsörjningar. KUKA energiförsörjningar är nämligen utformade så att samma slangpaket kan användas till alla modeller i en robotserie. Det skapar säkerhet i planeringen och sänker kostnaden vid individuell anpassning.

 • Smårobotar för 2 till 12 kg
 • Låga bärlaster för 5 till 16 kg
 • Medelhöga bärlaster för 30 till 60 kg
 • Höga bärlaster för 90 till 300 kg
 • Tunga bärlaster
  • för 300 till 500 kg
  • för 1 000 till 1 300 kg
 • Pallastare för 40 till 1 300 kg
 • Specialrobotar
För alla robottyper: KUKA energiförsörjningar

Kännetecken för KUKA energiförsörjningars prestanda

 • Lång livslängd: Tack vare beprövade och kontrollerade normer och en robust konstruktion. Interna tester och godkännanden garanterar högsta kvalitet.
 • Lätta att underhålla: Paketet tar bara 10 minuter att byta ut. Ledningarna och slangarna är utbytbara, vilket innebär låga extrakostnader.
 • Anpassningsbara: Den fördefinierade störkonturen möjliggör programmering i nedkopplat läge för bästa möjliga integration i anläggningskonceptet. Applikationer kan integreras via gränssnittet på armen.
 • Platsbesparande: KUKA energiförsörjningar är integrerade i robotstrukturen och ersätter tidigare lösningar med lösa ledningar indragna ovanifrån.
 • Mindre störkonturer: KUKA energiförsörjningar löper delvis genom robotstrukturen och dras från stativet till armen eller handen utan avbrott.
 • Bättre åtkomlighet: Från vridsockeln kommer du utan problem åt KUKA energiförsörjningar utifrån.
 • Fullständig rörelsefrihet: KUKA energiförsörjningar är perfekt anpassade för de särskilda uppgifter robotar används för och de krav dessa ställer.
 • Hög flexibilitet: Tack vare slangpaketets ovanligt stora längdutjämning på över 0,8 meter kan roboten utföra väldigt komplexa rörelser.
 • Industriduglig: Universal användning tack vare ett skydd helt i metall och ett behovsanpassat utbud av fiberförstärkta eller friktionsoptimerade plaster av hög kvalitet. K-box kan öppnas snabbt och enkelt.