Välj din plats:

Land

KP5-V2S2V – 5-axlad lägesställare 

Den 5-axlade lägesställaren KP5-V2S2V med två bearbetningsstationer finns i två utföranden med bärlast 500 resp. 1 000 kg. Möjliggör vridning och svängning av arbetsstycket. Lämpar sig särskilt väl för krävande uppgifter tack vare dess förmåga att positionera sig och komma åt arbetsstycket.


Fördelar med den 5-axlade lägesställaren
KP5-V2S2V:

  • Erbjuder stor flexibilitet tack vare valbara verktygsradier: Lägesställaren kan dimensioneras exakt efter dina krav. Det finns tre verktygsradier att välja på: 600 mm, 800 mm och 1 000 mm.
  • Enkel planering: Alla lägesställare i KP5 V2S2V-serien med en viss verktygsradie har samma mått och hålbild oavsett bärlast.
  • Ergonomisk insättningshöjd: Tack vare planskivans låga höjd på 700 mm går det enkelt att realisera ergonomiska insättningshöjder för personalen.
  • Säker positionsavläsning: Med hjälp av positionsavläsaren (tillval) går det att läsa av huvudvridaxelns arbetsposition med säker teknik. Denna kan användas upp till säkerhetsnivå SIL3, kat 4 eller Performance Level e.
  • Elektriskt isolerade planskivor: Planskivorna är som standard elektriskt isolerade. Detta underlättar integrationen, särskilt vid bågsvetsning. Även lägesställarens livslängd ökas tack vare detta.
  • Hög svetseffekt: Svetsa med upp till 1 000 A vid 100 % inkopplingstid.

Produktdata för 5-axlad lägesställare KP5-V2S2V i olika varianter:

Lägesställare KP5-V2S2V500 KP5-V2S2V1000
Nominell bärlast, per sida 500 kg 1 000 kg
Verktygsradie 600 mm
800 mm
1 000 mm
600 mm
800 mm
1 000 mm
Inläggningshöjd 700 mm 700 mm
Repeternoggrannhet position huvudvridaxel 0,0023° 0,0023°
Repeternoggrannhet position svängaxel 0,0023° 0,0023°
Repeternoggrannhet position planskiva 0,009° 0,009°
Vridområde huvudvridaxel ± 185° ± 185°
Vridområde svängaxel ± 185° ± 185°
Vridområde planskiva med energiförsörjning ± 210° ± 210°
Vridområde planskiva utan energiförsörjning ändlöst ändlöst
Rotationstid (180°) huvudvridaxel 4,0 s 3,4 s
Rotationstid (180°) svängaxel 2,8 s 3,0 s
Rotationstid (180°/360°) planskiva 1,6 s/2,8 s 3,2 s/5,5 s
Tillval: Nominell svetsström (100 % ED), ändlöst roterande 500 A/1 000 A 500 A/1 000 A
Tillval: Nominell svetsström (60 % ED), ändlöst roterande 590 A/1 180 A
590 A/1 180 A