Välj din plats:

Land

Kundspecifika lägesställare för större mångsidighet

Har du särskilda krav vad gäller bärlast eller behöver du en specialmodell? Utöver våra standardlägesställare erbjuder KUKA ett unikt utbud av process- och kundanpassade lägesställare för arbetsstycken och robotar – allt från ett och samma ställe.


Kundspecifika lägesställare för höga bärlaster

Med vår lösning för bärlaster på upp till fem ton flyttar lägesställarna till och med de allra största delarna snabbt, enkelt och precist. Precis som våra standardlägesställare är de arbetsstyckes- och anordningsoptimerade lägesställarna för tunga laster fullständigt integrerade i robotstyrningen som externa robotaxlar. Det robotstyrda verktyget möjliggör exakt, matematisk kopplad förflyttning av KUKA lägesställare.
Lägesställare för höga bärlaster

Flexibla flerstationslägesställare

Den modulära designen på KUKAs lägesställare gör det möjligt att skapa flexibla flerstationslägesställare utifrån beprövade KUKA-standarder som matchar de krav deras roll i tillverkningen innebär. Hålaxelväxlar och integrerade och skyddade ström- och motorkablar säkerställer nödvändig processäkerhet – även vid applikationer med höga krav, till exempel svetsning. På så sätt utlovar våra kundspecifika lägesställare såväl flexibilitet som anläggningstillgänglighet. Plug and Play-styrningen sköts via robotstyrningen och konfigurationen via fördefinierade kataloger.
Draaitafels
Lägesställare med fyra stationer

Lägesställare för robotar: maximal tillgänglighet utan avbrott

Vid komplexa uppgifter, såsom svetsning av stora arbetsstycken, är det ofta både nödvändigt och smart att förutom arbetsstycket även kunna förflytta roboten. Vinsten i arbetsradie och rörelseutrymme för roboten ökar tillgängligheten och gör det möjligt att växla mellan olika arbetsstationer utan några avbrott i produktionen. Det minskade platsbehovet med sänkta investeringskostnader jämfört med klassiska linjära robotbanor som följd är kännetecknande för KUKA lägesställare för robotar.

Kundspecifika lägesställare för särskilda situationer

På KUKA har vi lång erfarenhet, inte bara av klassiska lägesställare för arbetsstycken, utan även av att skapa specialmodeller. Inom tillverkning av anläggnings- och jordbruksmaskiner eller spårbundna fordon uppstår ofta ett behov av att positionera väldigt stora och skrymmande komponenter. Med lösningar från KUKA får du som kund rätsida på problemet, oavsett krav.
Draaitafels
Lägesställare för att vända sidoväggen till en godsvagn