Välj din plats:

Land

KUKA.EqualizingTech

KUKA:s programvara KUKA.EqualizingTech är ett tillägg till teknologipaketet ServoGun. Genom att röra på roboten går det att utjämna servopunktsvetstänger. Tack vare programvaran behöver du inte längre använda ett tångutjämningssystem.


KUKA.Equalizing är ett programtillägg till KUKA.ServoGun som utjämnar svetstångens rörelse med robotrörelser istället för med en konventionell mekanisk funktion. Programtillägget möjliggör lägesutjämning oberoende av tångens orientering. Detta innebär en stor fördel jämfört med konventionella tångutjämningssystem som är tyngdkraftsberoende.

KUKA.Equalizing ser till att svetstången är rätt positionerad i förhållande till komponenten genom att röra på roboten. Dessa robotrörelser kan även användas för att kompensera positionsavvikelser som uppstår på grund av böjning i svetstångens arm, slitage på elektrodhättan eller avvikelser i komponentens position. Utjämningen som görs med KUKA.EqualizingTech reducerar restkrafterna på arbetsstycket.

Så fungerar programvaran

Reglermekanismen i robotstyrningen gör det möjligt att ta emot denna stopposition med ett rörelsekommando i form av en minimireglerad parametersats.

Direkt när servotången kommer i kontakt med en komponent under sin rörelse stoppas roboten. Om positionsavvikelsen är större flyttas roboten till den aktuella positionen när tången stängs.

Den kompenserande rörelsen täcker normalt in ett avstånd på +/- 1,5 millimeter. Och då har hänsyn redan tagits till elektrodspetsens slitage och tångarmens böjning.

Dina fördelar med KUKA.EqualizingTech

Underhåll och kostnader

Den komplicerade idrifttagningen av pneumatiska utjämningssystem faller bort helt när denna applikationsprogramvara används. Eftersom inga av de komponenter som brukar finnas i ett utjämningssystem behövs, leder KUKA.EqualizingTech även till sänkta investeringskostnader och mindre underhållsarbete

 

Inga extra komponenter behövs

Tilläggskomponenter som linjärlager, stödkonsoler eller ventiler, tryckregulatorer och slangar blir överflödiga när man använder programvaran KUKA.EqualizingTech. Varken sensorer, elektriska styrningar eller en tryckluftsinfrastruktur behövs.

Lägre vikt

Genom att använda KUKA.EqualizingTech minskar du totalvikten avsevärt – upp till 20 procent jämfört med konventionella punktsvetstänger.

Systemkrav för KUKA.EqualizingTech

Systemkrav för applikationsprogramvaran KUKA.EqualizingTech: