Välj din plats:

Land

KUKA.ForceTorqueControl

Med detta teknologipaket kan du använda KUKA:s industrirobotsystem till avkännande robotapplikationer genom att integrera en kraftmomentsensor.


Avkännande förmåga med KUKA.ForceTorqueControl

KUKA.ForceTorqueControl gör att industrirobotar reagerar finkänsligt på krafter och moment som inverkar på robotverktyget. Robotar rör sig normalt längs en programmerad bana utan hänsyn till yttre krafter eller moment som inverkar på verktyget eller arbetsstycket. Många gånger har dessa yttre processkrafter ett avgörande inflytande på tillämpningens kvalitet och processäkerhet (t.ex. vid montering, polering, slipning eller bockning). Med KUKA.ForceTorqueControl kan man programmera robotrörelsens processkrafter och -moment och se till att de hålls.


Viktiga fördelar med KUKA.ForceTorqueControl:

Komplexa produktionsprocesser låter sig automatiseras med den nyvunna avkännande förmågan. Både kvalitet och processäkerhet höjs. Processkrafter övervakas och hålls.

Snabb robotbaserad montering av processorer och minnesmoduler på kretskort.

Användningsområden för programvaran

 • Montering av komponenter inom till exempel elektronikindustrin

 • Inriktning av komponenter med höga toleranser (till exempel gjutdelar)

 • Spänningsfri betjäning av verktygsmaskiner

 • Efterlevande av definierade processkrafter vid friktionsomrörningssvetsning

 • Gradning av komponenter

 • Polering av ytor

 • Övervakning av processkrafter, till exempel vid fräsning

Systemkrav för KUKA.ForceTorqueControl

Hårdvara:

 • Industrirobot från KUKA (till exempel KR AGILUS, KR QUANTEC, KR titan)
 • KR C4, KR C4 compact, KR C4 Ext., KR C4 smallSize

 • Kraftmomentsensor som fältbussenhet (till exempel ProfiNET, EtherCAT, EthernetIP) eller en annan kompatibel sensortyp

 

Programvara

 • KUKA System Software (KSS) 8.2, 8.2sr, 8.3

 • KUKA WorkVisual 4.0, 5.0