Välj din plats:

Land

KUKA.PickControl

Packa mer produktivt med robotprogramvaran KUKA.PickControl: Koordinera och styr flera robotar smidigt och enkelt. Programvaran är särskilt framtagen för konsumtionsvaruindustrin och Fast Moving Consumer Goods (FMCG).


KUKA.PickControl: Robotbaserad programvara för conveyor-tracking med integrerad bildbearbetning. 

Produktcyklerna blir allt kortare och allt mer fokus läggs på utnyttja resurser och energikällor på ett effektivt sätt. Särskilt konsumtionsvaruindustrin, som bland annat arbetar med Fast Moving Consumer Goods, är en mycket dynamisk och snabbt föränderlig marknad. På denna marknad är flexibla produktionslösningar mycket eftertraktade. Med robotprogramvaran KUKA.PickControl växlar man snabbt mellan olika produktionsscenarier. Det går snabbt att ändra hur varorna packas. Applikationen kan användas inom logistik och konsumentprodukter, men lämpar sig även för många andra branscher och uppgifter. 

KUKA.PickControl i drift: conveyor-tracking med flera robotar

Med KUKA.PickControl och integrerad bildbearbetning kan flera robotar tillsammans lösa en plockningsuppgift på motsatta band.

Automatiserad plockning och packning av osorterade delar på flera monterings- och transportband: Funktioner

KUKA.PickControl är en specialprogramvara som koordinerar och synkroniserar flera robotar som plockar och packar på flera hämt- och nedläggningsplatser. Följande funktioner i programvaran säkerställer smidiga och energieffektiva produktionsprocesser:
  • Stöd för fördefinierade nedläggningsmönster: Förkonfigurera så många nedläggningsmönster du behöver och byt sedan scenario smidigt och enkelt via användargränssnittet. Ska standard- eller XXL-förpackningar packas? Det avgör du.
  • Dimensionera din anläggning med hjälp av vår materialflödessimulering: Vi hjälper dig att uppnå din eftersträvade varugenomströmning. KUKA:s materialflödessimulering får dina robotar, komponenter, band- och robothastigheter att arbeta i perfekt samklang.

 

  • Igenkänning av objekt och egenskaper: Med KUKA.VisionTech kan du även driftsätta dina robotar i ostrukturerade miljöer med bibehållen överblick över dina varor. Den högkvalitativa kameran sitter i ett IP 67-hus och kan identifiera objekt i 2D. Produktegenskaper kan även identifieras och utvärderas.
  • Integration av valfria bildbearbetningssystem: Vi tillhandahåller ett programmeringsgränssnitt för anslutning av egna bildbearbetningssystem: Med hjälp av detta kan exempelvis 3D-system eller specialiserade lösningar integreras i processerna. 
KUKA:s 3D-sensor möjliggör 3D-igenkänning i realtid och kan användas både för 3D-mätningar och rumspositionering. 
  • Diagnos och analys tack vare statistikdata som registreras i realtid: Med KUKA.PickControl håller du koll på alla anläggningsdata och -värden under pågående drift och du kan exempelvis identifiera fel och optimera anläggningen.
  • Dynamisk lastfördelning: Plockar den första roboten inte upp önskad mängd från bandet? Då låter du den andra göra det. Hantera produktionstoppar genom att fördela plockandet och packandet på flera robotar.
  • Ändra driftsparametrarna: Behöver du ändra griphöjden eller bildbearbetningens parametrar? Finjustera anläggningen går snabbt. Ändringar från ett programmerbart styrsystem (PLC) övertas direkt i den arbetande anläggningen. Detta sparar tid.

Fördelar


Kompletta paket med hård- och programvara

KUKA levererar allt du behöver för att automatisera dina Pick&Pack-uppgifter. Från hårdvara som exempelvis kameror och objektiv till standardiserade kablar och programvarulösningar. 

Det integrerade simuleringsverktyget KUKA Work.Visual

Med engineering-sviten KUKA.WorkVisual kan du både dimensionera och konfigurera din anläggning. Detta gäller även om du gör bildbearbetningen på en industridator. Konfigurationsgränssnitten och runtime är helt separerade från varandra. 

Snabb idrifttagning med hjälp av en assistent

En idrifttagningsassistent vägleder dig steg för steg under programmeringen: Detta hjälper dig att undvika fel och förlora viktig tid, bland annat vid inmätning av transportband och kalibrering av bildbearbetningssystem.

Skalbarhet

Räcker inte processorkraften? Inga problem, KUKA.PickControl är skalbar. Processorkraften fördelas enkelt till en eller flera industridatorer, vilket snabbt ökar din kapacitet.

Varianter

KUKA.PickControl Master: Grundprogramvara med en robot. 

KUKA.PickControl Slave: extra programvarumodul för varje ytterligare robot.

KUKA.PickControl Master Vision: Programvarumodul inklusive bildbearbetningspaketet KUKA.VisionTech.