Välj din plats:

Land

KUKA.ProcessScreen

Applikationsprogramvara för visualisering, övervakning och komplett dokumentation av robotbaserade produktionsprocesser av alla slag i nästan realtid.


Datahantering som erbjuder mer transparens och säkerhet vid automatiserad svetsning, skärning och bearbetning

Vår programvara för processövervakning KUKA.ProcessScreen möjliggör heltäckande, komponentorienterad dokumentation, utvärdering och analys av produktionsdata. Den är framför allt avsedd för banprocesser, men även punktprocesser. 

Genom att jämföra individuellt konfigurerbara gränsvärden registrerar programvaran när dessa gränsvärden överträds, vilket möjliggör övervakning av kvaliteten i produktionen. Med en knapptryckning visas en översikt över resultaten, i tabellform eller grafisk form.

Ökad produktivitet genom processövervakning

 • Användarvänlig

  • Fritt konfigurerbar för olika applikationer
  • Hela produktionen hanteras av programvaran
  • Minskat utbildningsbehov
  • Ökad kvalitet

   • Direkt feedback från produktionen
   • Datastödd analys
   • Effektiv processoptimering
   • Optimal felavhjälpning
  • Skalbarhet

   Enkel att bygga ut för fler processer:
   • Bågsvetsning
   • Lasersvetsning
   • Laserskärning
   • Limning
   • CNC
  • Webbaserad programvara

   • Visualisering på valfri enhet 
   • Alla viktiga data visas i en vy
   • Lokal lagring av processdata
   • Data kan överföras till decentrala kundnätverk

  Dokumentationslösning för stabila, högkvalitativa produktionsprocesser: Fördelar

  • Standard-robot-teknologipaket – enkel installation och kan när som helst uppgraderas
  • Heltäckande visualisering, övervakning och dokumentation av valfria produktionsprocesser med robotar
  • Enhetlig konfigurations- och manöverfilosofi oavsett applikation
  • Full integration i våra teknologipaket KUKA.ArcTech och KUKA.LaserTech 
  • Anpassas enkelt till andra teknologier, konfigureras via KUKA WoV
  • Erbjuder säkerhet för stabila produktionsprocesser med hög kvalitet och transparens
  • Kan visualiseras på valfri enhet tack vare webbaserad teknik