Välj din plats:

Land

KUKA.MixedReality: Förstärkt verklighet för robotar

Förstärkt verklighet (Augmented Reality) optimerar användarvänligheten i robotdrift. Tack vare KUKA.MixedReality underlättas idrifttagningen av en ny robot avsevärt. Programvaran stöder en synlig, snabb och säker idrifttagning via smartphone-appen.


AR-applikation för robotinstallationen

KUKA.MixedReality Assistant visualiserar robotcellens omgivning med digital information på din smartphone eller surfplatta. I kombination med det tillhörande teknologipaketet KUKA.MixedReality Safe möjliggör programvaran en särskilt snabb och säker idrifttagning och integrering av en robot i de befintliga processerna med hjälp av en mobil slutenhet. Visualiseringen påskyndar konfigurationen av arbetsområden med KUKA.SafeOperation. Robotbanor, verktyg och störande geometrier kan snabbt och säkert valideras. På så sätt blir arbetet med roboten effektivare och säkrare.

Oslagbara fördelar med KUKAs applikation med förstärkt verklighet

 • Synlig

  Alla data från KUKA.SafeOperation Set-up på dina mobila slutenheter.
 • Snabbt

  Tidsbesparande konfiguration och felavhjälpning tack vare datavisualisering.

 • Säker

  AR-indikeringen minskar felkänsligheten i robotinstallationen.

 • Intuitiv

  AR-programvaran underlättar idrifttagningen för kunder med alla erfarenhetsnivåer.

Säker och snabb robotinstallation med AR-programvara

Applikation med förstärkt verklighet för mobila slutenheter

KUKA.MixedReality Assistant gör robotens data begripliga och intuitiva på din smartphone eller surfplatta. Programvaran med förstärkt verklighet kopplar samman den virtuella och den verkliga världen. På så sätt kan användaren se robotcellen samtidigt som virtuell information överlagras i realtid.

Applikation med förstärkt verklighet för industriell produktion: Funktioner

 • Grafisk visning av kartesiska övervakningsutrymmen
 • Grafisk visning av säkerhetsrelevanta verktyg och verktygskulor
 • Grafisk visning av överträdda övervakningsutrymmen
 • Visning av konfigurationsparametrar för kartesiska övervakningsutrymmen
 • Visning av konfigurationsparametrar för säkerhetsrelevanta verktyg och verktygskulor

Teknologipaket för säker cellkonfiguration med AR

Det efterladdningsbara teknologipaketet KUKA.MixedReality Safe kompletterar appen KUKA.MixedReality Assistant. Det tillhandahåller robotdata och konfigurationer från KUKA.SafeOperation – på den mobila slutenheten i samband med den verkliga omgivningen. AR-programvaran gör det möjligt för företag att visualisera skydds- och arbetsutrymmen under den första idrifttagningen av en cell. På så sätt registreras och elimineras eventuella risker i god tid innan roboten påbörjar sitt arbete fysiskt. Detta gör idrifttagningen inte bara säkrare utan dessutom betydligt snabbare än hittills.

Översikt över KUKA.MixedReality: Dessa komponenter och förutsättningar behöver du

KUKA.MixedReality utmärker sig genom mycket enkel konfiguration och manövrering. Under utvecklingen har vi sett till att användningen kräver så lite extra hårdvara som möjligt. Dessutom finns appen med förstärkt verklighet att hämta kostnadsfritt i App Store och Google Play.
 • KUKA.MixedReality Assistant

  Den kostnadsfria appen med förstärkt verklighet, KUKA.MixedReality Assistant, är tillgänglig för Android (fr.o.m. 12.0 med AR-Core) och iOS (fr.o.m. 14.0) på vanliga plattformar för smartphones och surfplattor.
 • Robotar

  Alla KUKA-robotar som används med KUKA.SystemSoftware (KSS) är kompatibla med KUKA.MixedReality.
  Robotstyrningarna KR C4, VKR C4 och KR C5 är lämpliga för AR-applikationen.
 • smartPAD

  Med smartPAD styrs roboten som vanligt.

 • Teknologipaket

  För att kunna använda KUKA.MixedReality måste företagen köpa ett teknologipaket.
  KUKA.MixedReality Safe säkerställer snabb och säker idrifttagning av roboten. För detta måste dessutom KUKA.SafeOperation vara installerat.
 • Anslutning

  Skanna QR-koden i robotcellen eller roboten själv med din smartphone för att synkronisera appen med den verkliga omgivningen.
  Alla relevanta data skickas av roboten via en router eller åtkomstpunkt (ingen KUKA-produkt) via Wi-Fi.

Prova KUKA.MixedReality Assistant kostnadsfritt

Är du fortfarande osäker på om AR-appen KUKA.MixedReality är rätt för ditt företag? Hämta den kostnadsfria appen på din mobil och prova demo-läget . Så här provar du programvaran utan att först ha köpt ett teknologipaket. Du behöver ingen robot för att prova appen. Hämta nu i App Store eller Google Play och kör!

Framtidstemat blandad verklighet inom robottekniken

Digital visning av element enligt principen blandad verklighet används allt oftare inom Industri 4.0. Detta beror framför allt på att antalet robotar stadigt ökar på företagen, vilket gör det nödvändigt med en så enkel och snabb idrifttagning som möjligt.
Genom att kombinera de verkliga och virtuella elementen med simuleringen med blandad verklighet kan användarna visualisera relevant information och förstå robotens beteende bättre. Testkörningar för installation och felavhjälpning kan göras säkrare och billigare.
Trenden med blandad verklighet bromsas dock ofta av att det krävs vissa slutenheter för att använda programvara för blandad verklighet. Följden: De komplexa tillämpningarna används ofta endast prototypiskt. Långsiktiga system är däremot system som fungerar flexibelt och intuitivt på smartphones eller surfplattor. För KUKA.MixedReality behöver du inga AR-glasögon eller annan särskild utrustning. Det räcker med appen för blandad verklighet på mobilen i kombination med ett teknologipaket på robotstyrningen för att man ska kunna påbörja idrifttagningen av roboten snabbt och säkert.
KUKA.MixedReality visualiserar data på din smartphone eller surfplatta. Inga AR-glasögon eller annan hårdvara behövs.

Har du frågor om vår applikation för förstärkt verklighet?

KUKA Customer Service rätar gärna ut eventuella frågetecken och integrerar teknologipaketet i ditt företags unika sammanhang. Vi ser fram emot din förfrågan!