Välj din plats:

Land

Image Work.Visual

KUKA.WorkVisual

Ingenjörsprogramsviten KUKA.WorkVisual låter dig arbete med avsevärt högre effektivitet i automatiseringen under hela programvarans livslängd.


KUKA.WorkVisual: intuitivt från konfiguration till diagnos

Vare sig du konfigurerar, programmerar, tar i drift eller diagnostiserar: KUKA.WorkVisual erbjuder en homogen miljö för alla steg inom offlineutveckling, onlinediagnostisering och underhåll. Programgenomgripande kataloger och projektinformation säkerställer konsekvens och kontinuitet.

Verktyg med enhetliga gränssnitt och menyer

Medan KUKA.WorkVisual används kontrolleras även dess logik av funktioner i bakgrunden. Detta bidrar till att undvika fel redan i början, vilket gör att projekten förlöper rationellare och mer konsekvent. Samspel synliggörs med visuella verktyg, vilket gör dem intuitivare och lättare att hantera.

Perfekt anpassad till de dedikerade styrningarna på KR C4

I KUKA.WorkVisual kan du direkt konfigurera I/O-konfigurationen, kopplingen, främmande kinematiksystem, robotteam och Save-Robot 3.0 – perfekt anpassat till robotens, PLC:ns, rörelsens och säkerhetens styrning. Därmed kan eventuella konflikter kompletteras och elimineras redan i offlineläge. Detta förkortar idrifttagningstiden samtidigt som riskernas minimeras.

Mer konsekvens under programvarans livslängd

Ingenjörsprogramsviten KUKA.WorkVisual kan användas som planeringsverktyg, till cellprojektering, som universell programmeringsmiljö och som Shop Floor Unit. Den täcker därmed alla områden under ett programs livslängd och skapar med WorkVisual Roundload perfekt konsekvens mellan online- och offline-miljöerna.

Editorer och infrastrukturkomponenter arbetar konsekvent mot centrala tjänster som projektdatabas, kataloger och Online Services i den moduluppbyggda programvaruarkitekturen hos KUKA.WorkVisual. Via basverktygen VisualProject, VisualConfig, VisualKRL och VisualAssistance har plattformen även slots för ytterligare moduler – Multiprog och andra.

Fördelar med KUKA Work.Visual

  • Enhetliga, standardorienterade användargränssnitt
  • Konsistent projektdatabas, undvikande av felbenägna dubbelinmatningar
  • Nätverksadministration av alla KR C4-styrningar
  • Omfattande diagnostiseringsmöjligheter
  • Integrerad, enhetlig fältbuss – I/O-konfigurering, koppling och diagnos på och mellan robotstyrning och SoftPLC
  • Fältbussar som stöds: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet och VARANBUS
  • Drag-och-släpp-konfiguration och menystyrd parametrering för RoboTeam ProfiSafe, CIP/Safety och FSoE
  • Redigerare för textprogrammering av cellkomponenter
  • Möjliggör projektoberoende och bekväm redigering av styrningens program direkt i ingenjörsmiljön