Välj din plats:

Land

KUKA Sunrise.OS

KUKA Sunrise.OS

KUKA Sunrise.OS är den nya systemprogramvaran för KUKA:s lättviktsrobot LBR iiwa men även för KUKA:s övriga mobila produkter. Den tillhandahåller alla funktioner som behövs för drift av lättviktsrobotar.


Tillsammans med programvaran KUKA Sunrise.Workbench, som innehåller ett nytt office-engineeringssystem, erbjuder KUKA Sunrise.OS innovativa funktioner för programmering, planering och projektering av avancerade robotapplikationer.

Optimering och uppdateringar av KUKA Sunrise.OS

Vi vidareutvecklar kontinuerligt programvaran KUKA Sunrise.OS med korta releasecykler. Nya funktioner tillhandahålls regelbundet i form av nedladdningsbara uppdateringar. Denna releasestrategi gör att vi snabbt kan anpassa oss till våra kunders behov. 

Big Data, Smart Factory & Co.: Vår programvara KUKA Sunrise.OS är som gjord för Industrie 4.0.

KUKA som innovatör och föregångare inom Industrie 4.0 realiserar uppkopplade och intelligenta produktionslösningar.

Grafisk programmering med KUKA Sunrise.OS

Det nya sättet att programmera hos KUKA: Applikationsramverket erbjuder en editor med vars hjälp man kan grafiskt modellera robotens arbetsprocesser.

smartPAD kan man även kontrollera förloppet för de enskilt modellerade arbetsstegen och vid behov göra manuella ingrepp.

Att JAVA-programkoden kan visas i så kallade block gör att projektledare kan visa processer utan att ha programmeringskunskaper. Men det går när som helst att återgå till expertläget och dra nytta av den fulla JAVA-kraften.

KUKA Sunrise.OS bij het programmeren van de LBR iiwa.
KUKA Sunrise.OS används vid programmering av LBR iiwa.

Fler fördelar med grafisk programmering

 • Strukturerat
  Det processdiagram som används är ett i sig strukturerat medium och därför visas alltid arbetssekvenserna i strukturerad form. Så kallade wizards underlättar din planering.
 • Enhetligt
  Blockdiagrammet kan användas under hela konstruktionsprocessen (planering, programmering, planering, underhåll).
 • Återanvändbar
  Alla block kan återanvändas i andra applikationer och utökas allt efter behov.
 • Effektiv
  Många steg flyttas till offlinekonstruktionsprocessen vilket snabbar på deras utförande. Detta sparar både tid och pengar.
 • Skalbar
  Blocken kan antingen användas hierarkiskt eller slås ihop.

Sunrise.OS-verktygslådor

Med KUKA Sunrise.OS-verktygslådorna får du rätt verktyg för att realisera dina applikationer både snabbt och framgångsrikt. Med sina integrerade JAVA-bibliotek, block och objektmallar tillhandahåller dessa Sunrise.OS-verktygslådor process-know-how i kompilerad form – direkt åtkomlig för dig.

Intuitiv manövrering med KUKA:s smartPAD

 • Visualisering med knappar och grafiska element
 • Enkel diagnos med statuslysdioder i olika färger
 • Visning av de modulerade arbetsstegen

 

 

 


 
De KUKA smartPAD maakt een eenvoudige en intuïtieve bediening mogelijk.
Med KUKA:s smartPAD kan du manövrera dina robotar på ett enkelt och intuitivt sätt.

Programvara för avkännande samarbete mellan människa och robot 

 • Genom integration av sensortekniken i programvaran kan även komplexa och känsliga processer programmeras och optimeras på kort tid.
 • KUKA Sunrise.HRC möjliggör samarbete mellan människa och robot och innehåller alla funktioner som finns i operativsystemet KUKA Sunrise.SafeOperation.
 • KUKA Sunrise.SafeOperation realiserar en säker hastighetsövervakning och ett säkert arbetsområde.

Engineering Suite KUKA Sunrise.Workbench 

 • Ergonomiskt användargränssnitt
 • Programeditor med många kraftfulla komfortfunktioner
 • Objektorienterad programmering med JAVA
 • Snabb idrifttagning
 • Smidig diagnos
 • Integrerad användarhandbok
 • Professionell avbuggning

KUKA Sunrise-programvara: som gjord för att byggas ut

 • Med KUKA Sunrise.ProfiNet M/S kan din robot kommunicera via PROFINET ® både med anslutna enheter och med PLC/felsäker PLC.

 • KUKA Sunrise.Servoing är ett programvarubaserat realtidsgränssnitt som underlättar Java-integration av sensorer från applikationsnivån i Sunrise-styrningen.

 • KUKA Sunrise.FRI är ett snabbrobotgränssnitt som möjliggör realtidsåtkomst av robotstyrningen från en extern dator.

 • KUKA Sunrise.BackupRestore gör det möjligt att säkerhetskopiera robotstyrningens status till en filserver. Denna säkerhetskopia kan återställas när som helst. Det går utan problem att göra flera säkerhetskopior. 

 • KUKA Sunrise.SafeOperation står funktionerna "Safe velocity monitoring" och "Safe workspaces and protected spaces" till förfogande även på prestandanivå d och kategori 3 enligt EN ISO 13849-1:2008

 • KUKA Sunrise.HRC aktiverar följande funktioner för samarbete mellan människa och robot på prestandanivå d kategori 3 enligt EN ISO 13849-1:2008

  • Säker kraft- och vridmomentövervakning
  • Säker kollisionsregistrering
  • Säker hastighetsövervakning