Välj din plats:

Land

Aluminium Lassen

KUKA ready2_spot

För punktsvetsning med robotar är ready2_spot från KUKA den optimala lösningen med snabb och okomplicerad integration. Mindre arbetsinsats och sänkta kostnader, men högre kvalitet.


ready2_spot: Förkonfigurerad för maximal prestanda vid högkvalitativ punktsvetsning

På målmarknader som exempelvis fordonsmarknaden är en av de viktigaste tillämpningarna punktsvetsning av höghållfast stål och aluminium. Som enda robottillverkare erbjuder KUKA med ready2_spot-paketet en kostnadseffektiv automationslösning med programvaran KUKA.ServoGun – ett paketerbjudande för optimala svetsresultat.

Automationspaket för punktsvetsning: Fördelar

  • Enkel att hantera. Idrifttagningsassistent som säkerställer snabbast möjliga produktionsstart.
  • Automatisk kraftkalibrering. Snabbar på driftsättningsfasen och gör arbetet lättare för användaren.
  • Maximal repeternoggrannhet. För bästa möjliga processkvalitet.
  • Skalbart paket. Välj mellan olika tillval (antal och typ av komponenter), inklusive programvara.
  • Förberedd för Industrie 4.0. Analysverktyg för sammanlänkade processer och produktionseffektivitet (under utveckling).
  • Global support. Genom KUKA:s filialer och andra processteknikföretag med global räckvidd (t.ex. Bosch).
  • Skräddarsydda paket. Tillhandahålls av TechCenter baserat på kundens specifikationer.

Ready2_spot: komponenter

KUKA ready2_spot: förkonfigurerat automationspaket för punktsvetsning

Användningsområden:

Paketet KUKA ready2_spot är avsett för vitt skilda punktsvetsningstillämpningar, exempelvis bearbetning av plåtar, stål eller aluminium. Fördelarna märks framför allt när man vill använda en robot för punktsvetsning men behöver hålla integrationskostnaderna så låga som möjligt.

KUKA ready2_spot_speed