Välj din plats:

Land

miKUKA: standardiserad styrteknik

Med miKUKA, KUKAs egna standard för styrningar, kan du styra både enkla celler och programmera stora, komplicerade produktionsanläggningar. Informationen om maskinens status är lättförståelig och standardiserade funktioner underlättar manövreringen. 


miKUKA ger kunderna en styrning som testats genom flera års användning inom olika automatiseringsområden. De två viktigaste beståndsdelarna i miKUKA-programvaran – miControl och miView – ger användaren möjlighet att snabbt och enkelt skapa manöver- och visningsfunktioner och sedan bekvämt utöka dem. Sammankoppling, självkonfigurering och självdiagnos: miKUKA styrteknik uppfyller alla nödvändiga krav för produktion i överensstämmelse med Industrie 4.0.  

Allt under kontroll med miKUKA

Med programvaran myKUKA får du:

  • PLC-standardmodulen miControl, som bygger på ett öppet programvarusystem.
  • Visualisieringssystemet miView. Systemet möjliggör generering och visualisering av manöver- och visningsinformation på flera språk direkt från PLC-programmet i enlighet med användarinställningarna efter inmatning av användarnamn och lösenord. miView registrerar och sparar dessutom automatiskt statusinformation. Det gör att du kan utreda anläggningens störningskänslighet och sedan optimera den.
  • Utvecklarverktyget miDesigner. Detta verktyg möjliggör automatisk visning av informationen i standardiserade miView-systembilder. 
  • Key performance-indikatorn miKPI. Denna ger dig fullständig överblick över anläggningens prestanda. Med hjälp av en databas är det till exempel möjligt att utvärdera kvantiteter, cykeltider och tillgänglighet över fördefinierade perioder.

 

Dessutom kan vi med hjälp av styrtekniken miKUKA och Key performance-verktyget miKPI jämföra anläggningens energiförbrukning redan innan det faktiska idrifttagandet för att utforma produktionen på ett mer effektivt sätt.

miKUKA: KUKAs manöverpanel

Förutom programvaran tillhandahåller KUKA även nödvändig standardiserad maskinvaran såsom miKUKA manöverpanel med pekskärm och dator med hölje i rostfritt stål. Den förkonfigurerade enheten finns i tre olika storlekar:

  • 17-tums bredformat med KUKA-specifikt knapphus (nödstopp, start, kvittering)
  • 24-tums bredformat med KUKA-specifikt knapphus
  • 24-tums bredformat med större hårddisk och starkare processor