Välj din plats:

Land

Tillverkningsmaskiner

KUKA erbjuder en rad tillverkningsmaskiner kan du integrera standardiserade system och komponenter i individuella tillverkningsprocesser. Beroende på krav kan automatiseringskomponenterna och funktionspaketen integreras direkt eller med lätt modifiering i din produktion.
Oavsett om det rör sig om utrustning för ett modernt och effektivt gjuteri eller maskiner för fogning av olika materialkombinationer har de en sak gemensamt: de är mogna för en planeringsvänlig och ekonomisk användning.