Välj din plats:

Land

Robotstyrd friktionsomrörningssvetsning

Kundanpassade, nyckelfärdiga lösningar för sammanfogning av icke-järnhaltiga metaller med låg smälttemperatur, men även för sammanfogning av blandade material som aluminium och stål.


Skräddarsydda anläggningar för friktionsomrörningssvetsning – med optimal driftsekonomi och processäkerhet

För robotstyrd friktionsomrörningssvetsning erbjuder KUKA skräddarsydda helhetslösningar från en och samma leverantör: Vi erbjuder allt från genomförbarhetsanalyser, processundersökningar, provsvetsningar, verktygsval och parameteroptimering till design, tillverkning och leverans av den färdiga anläggningen.

Vi erbjuder även alla processer som behövs för att integrera svetsmetoden friktionsomrörningssvetsning i en befintlig produktionsanläggning – helt anpassat till kundens specifikationer.

Svetscell med friktionsomrörningssvetsning för svetsning av batterihus: Applikation för förslutning av kylkanaler

KUKA friktionsomrörningssvetsning – den innovativa tekniken för den växande E-Mobility-marknaden

En avgörande fördel med robotbaserad friktionsomrörningssvetsning: Sammanfogning av 3D-fogar på både små och stora aluminiumdelar

  • För sammanfogning av komplexa 3D-fogar  
  • Användning av robotar för höga bärlaster och tunga laster med processpecifik extrautrustning 
  • Kan användas för att sammanfoga tunnväggiga icke-järnhaltiga metaller 
  • Stort arbetsutrymme som kan byggas ut med linjärenheter
  • Låga investeringskostnader
Robotbaserad friktionsomrörningssvetsning: Ett kostnadseffektivt och viktbesparande alternativ till konventionell nitning

KUKA cell4_FSW

Modulär friktionsrörssvetsrobotcell: den moderna lösningen med låga investeringskostnader

Revolutionerande styrteknik och processövervakning made by KUKA

Vi använder avancerade kalibreringsalgoritmer för att säkerställa att svetsfogen alltid löper exakt. Dessa underlättar även en snabb och enkel installation av systemet. Alla anläggningar utrustas som standard med en internetbaserad KUKA-RemoteService, för att du snabbt ska kunna få hjälp om ett fel inträffar.

Det nya KUKA PCD (Process Control and Documentation)-systemet har utvecklats särskilt för FSW-banprocesser. Förutom komponent- och produktdatahantering erbjuder systemet numerisk och grafisk parameterövervakning. Dataexport, processdiagnos och elektronisk arkivering av samtliga processdata kompletterar KUKA PCD-systemets funktionsutbud och möjliggör ytterligare analyser exempelvis i molnsystem. KUKA PCD är därmed kompatibelt med Industrie 4.0 och erbjuder dig som kund produktivitetsvinster, en reproducerbar produktionskvalitet och inte minst datatransparens. 

Det unika KUKA PCD-systemet erbjuder:

  • 100 % reproducerbarhet
  • 100 % kvalitetsövervakning i realtid 
  • 100 % processäkerhet (minimering av antalet kasserade delar)
  • 100 % dokumentation av svetsprocessen

KUKA PCD: Styrning och övervakning av alla processparametrar