Välj din plats:

Land

Fyra stadier av Service Lifecycle Management

Planering och simulering av robotanläggningar

Det optimala valet av robottyp och den teknik som används lägger grunden för framgångsrik automatisering. Tillsammans med dig planerar vi rätt lösning för din uppgift och använder simuleringar, genomförbarhetsstudier och testuppsättningar. På så sätt minskar du planeringsriskerna och undviker onödiga följdkostnader från början.

Dessutom kommer du också att dra nytta av vårt mångsidiga utbud av kurser. KUKA College stöder dina anställda genom en intelligent kombination av digitala inlärningsmetoder och praktikorienterad utbildning på plats.

En välgrundad simulering av robotcellen minimerar riskerna vad gäller tillgänglighet och cellayout, optimerar cykeltiden offline och säkerställer en effektiv planeringsfas.

Programmering och idrifttagning

Vi använder vår kunskap för att säkerställa att idrifttagnings- och startfasen av din automatisering går smidigt och effektivt på kortast möjliga tid. För detta ändamål tar våra tekniker över programmeringen, utvecklingen av intelligenta applikationslösningar och säkerställer en perfekt montering av robotarna.

Vi tar hand om varje projekt, oavsett om det gäller mindre programändringar eller genomförande av en komplett robotcell. Du kan alltid förlita dig på de högsta kvalitetsstandarderna för vår servicehantering.

Vi installerar och monterar din utrustning. Genom felfri första idrifttagning och installation säkerställer vi korrekta driftsparametrar för robotkomponenterna.

Underhåll och reparation av anläggningen

Tillgänglighet, prestanda och kvalitet hos automatiseringsanläggningar är avgörande aspekter för en framgångsrik produktion. För den löpande driften av robotteknik erbjuder vi därför skräddarsydda tjänster och förebyggande underhåll. Dessa inkluderar en säker leverans av reservdelar, inspektioner och professionella reparationer samt kvalificerade prestandakontroller.

Robotservicehantering utförs enligt de strängaste standarderna inom alla områden. På så sätt maximerar vi anläggningstillgängligheten och säkerställer en tillförlitligt hög utmatningstakt i din produktion.

Förebyggande underhåll som utförs regelbundet är en garant för hög anläggningstillgänglighet. Genom att välja lämplig servicenivå kan svarstiden sänkas till ett minimum.

Robotars förlängda livscykel

Oavsett om det gäller uppgraderingar eller anläggningsöversyn garanterar vi en hållbar och långsiktig användning av dina automatiserade robotlösningar. Beroende på driftsparametrarna och de individuella kraven vidtar våra experter olika åtgärder för att optimera dina anläggningar.

I den sista fasen av servicelivscykeln sträcker sig dessa från riktade uppgraderingar till omfattande reparationer eller till och med fullständig förnyelse av din robotanläggning. På så sätt gör vi det möjligt för dig att ha en säker andra livscykel för din investering. 

Förutom nya produkter erbjuder KUKA även begagnade industrirobotar. Dessa kontrolleras noggrant av oss, revideras vid behov och levereras med garanti på alla delar.