Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA Anonim Şirketinin denetim kurulu; genel kurul tarafından seçilen altı üye ve Yönetime Katılma Yasası uyarınca seçilen altı üye olmak üzere toplam on iki üyeden oluşur.

Denetim kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve en az bir temsilci seçer. Bu seçilen denetim kurulu üyelerinin görev süresi kapsamında seçim yapılır. Bu üyelerden biri görev süresi içerisindeyken denetim kurulundan ayrılırsa, ayrılan üye için derhal yeni bir seçim yapılmalıdır.

28.03.2023 tarihinde yapılan çalışan temsilcisi ve 03.05.2023 tarihinde genel kurulda yapılan hissedar temsilcisi seçiminden sonra 2028 yılında olağan genel kurulun sonuna kadar olan görev süresi için şirketin denetim kurulu belirlenmiştir.

Denetim kurulu, Yönetime Katılma Yasası Md. 27 Böl. 3 uyarınca bir komisyon oluşturur. Denetim kurulu, kendi üyeleri arasından diğer komisyonları oluşturup görevlerini ve yetkilerini belirleyebilir. İlgili komisyonlara, yasal olarak izin verildiği ölçüde karar verme yetkileri de verilebilir.