Vyberte si svou polohu:

Země

Smlouvy o servisu a údržbě robotů KUKA

Zákaznicky přizpůsobené servisní koncepty pro zvýšení produktivity a zajištění servisu na nejvyšší úrovni.


Koncepce údržby pro každou filozofii údržby

Pravidelná preventivní údržba pokládá základ pro maximální disponibilitu vašeho zařízení. Navíc poznáte potenciál pro optimalizaci již v rané fázi. S doplněním o správnou úroveň servisu lze v případě nouze zkrátit dobu odezvy na minimum – a to 24 hodin denně a 365 dnů v roce.

U nových zařízení existuje také možnost prodloužení záruky na 5 let – případná nepříjemná překvapení jsou tak zcela vyloučena.

Přehled všech modelů smluv pro servis a údržbu

Services Parts24 Service24 Combi24Pro MaintenancePro WarrantyPro
Kvalifikovaná technická podpora na horké lince od specialistů na roboty KUKA s exkluzivním prioritním připojením 24 hodin denně a 365 dnů v roce + +
Zaručený začátek práce našimi servisními specialisty max. 2 hodiny po oznámení potřeby 24 hodin denně a 365 dnů v roce.     +
Garantované poskytnutí standardních náhradních dílů max. 2 hodiny po oznámení potřeby 24 hodin denně a 365 dnů v roce   +
Licence KUKA Xpert (webová znalostní databáze) + + + +
Analýza a zpracování chyb na základě odeslaných výpisů a souborů programu  
Servis na místě    
Roční preventivní údržba    
Prodloužení záruky na 5 let        
Dokumentace a potvrzení o provedené údržbě    
Cestovní náklady a výlohy na každoroční termín údržby (v pracovní den)     + +
= Výkon zahrnutý ve smluvní ceně= Smluvní výkon s fakturací podle výdajů a podle dohodnutých paušálních sazeb + = Výkon je k dispozici jako volitelný modul ke smlouvě

Prediktivní údržba a efektivní analýza chyb 

S cloudovým softwarem KUKA iiQoT minimalizujete neplánované odstávky a prodlužujete dobu provozuschopnosti svých robotů