Kies uw locatie:

Land

Lassercladden

Lasercladden

Lasercladden met poeder of draadvormig materiaal kan worden ingezet voor reparaties, het aanbrengen van slijtage- en corrosiebescherming en het fabriceren van 3D-onderdelen (additive manufacturing).


Hoe functioneert lasercladden?

Bij het lasercladden wordt een krachtige laser als warmtebron gebruikt. Tijdens het proces wordt een oppervlaktelaag gecreëerd door middel van het smelten en het gelijktijdig aanbrengen van vrijwel elk gewenst materiaal. Het toevoegmateriaal kan in poedervorm, bijv. als metaalpoeder, maar ook met een lasdraad worden geleverd. Bij het lasercladden met poeder verwarmt de laser het werkstuk meestal met een afgebogen laserstraal en smelt het plaatselijk. Tegelijkertijd wordt een inert gas, gemengd met fijn metaalpoeder, ingevoerd. Het metaalpoeder smelt op de verwarmde plaats en wordt versmolten met het oppervlak van het werkstuk .

Draadgebaseerd lasercladden is een materiaalefficiënt 3D-printproces voor de productie van metalen onderdelen

Additieve productie met draadtoevoer biedt aanzienlijke voordelen bij de productie van geometrisch complexe en grote bouwdelen.

Lasercladden: Voordelen

  • Reparatie in plaats van vervanging: Zelfs kleine beschadigingen of normale slijtage aan complexe en dure onderdelen veroorzaken vaak enorme kosten: de betreffende onderdelen moeten meestal compleet worden vervangen. Daarom zijn reparaties de moeite waard. Lasercladden is hierbij de ideale methode.
  • Functionele oppervlakken: Een groot pallet aan materialen kan tijdens het lasercladden worden gebruikt om het oppervlak te optimaliseren voor de vereiste functie, bijvoorbeeld voor slijtige-en corrosiebescherming.
  • Generatieve productie van onderdelen of functie-elementen wordt steeds vaker ingezet in de industriële productie. Bij grote onderdelen, zoals turbine-elementen, leidt het aanbrengen van functie-elementen via laser-poeder-cladden tot aanzienlijke besparingen in de productie. Voor de procedure zijn geen aanvullende gereedschappen nodig; een eenvoudige procedure is mogelijk.
  • Lage warmtetoepassing in de laszone: De vervorming blijft binnen beperkte toleranties en de structuur van het opgebrachte materiaal vervult of overtreft voor veel toepassingen de eisen die aan de oorspronkelijke onderdelen worden gesteld. Lasercladden is dus een lagere warmte-inbreng en een hoge kwaliteit mogelijk.

Geautomatiseerd lasercladden

KUKA levert individuele oplossingen in elke vorm van lasercladden – van de modulaire robotcel tot volautomatische installaties. Ook in combinatie met andere verbindingstechnologieën.

Lasermateriaalbewerking door poeder-laserlassen

Laseroplassen met poeder in de compacte cel van KUKA

Lasercladden: Hybrid Additive Manufacturing

Ontdek de Hybride additive productieoplossing van KUKA. De opzetvan het project ProLMD is het industrieel realiseren van hybride productieprocedures met lasertechnologie. Op een conventioneel geproduceerd basisonderdeell brengt een Quantec KR 90 HA laag voor laag nieuwe structuren aan. Dankzij het gebruik van een vezelgeleid systeem blijft de robot in zijn werkbereik bijna onbeperkt. Zo is het mogelijk om flexibel te reageren op de geometrie en grootte van de onderdelen – ook bij kleine batchgroottes. Andere voordelen die het systeem biedt is de ontwikkeling van een lokaal geïntegreerd booglassysteem dat alleen indien nodig wordt ingezet. Het ontwikkelde systeem wordt aangevuld met nieuwe laserbewerkingskoppen die zowel met draad als met poeder als vulmateriaal werken, alsook door een voor hybride productie geschikt computer-aided-manufacturing (CAM)-systeem. In het kader van ProLMD worden meerdere aanvullende werkstoffen voor de ontwikkeling van uiterst efficiënte lasermateriaalaanbrengprocedures onderzocht.

Laseroplassen: Hybrid Additive Manufacturing