Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Zautomatyzowana produkcja ram drabinowych u poddostawcy części samochodowych za pomocą robotów MAG

Zautomatyzowane spawanie ram drabinowych: Dzięki linii produkcyjnej KUKA w firmie MAGNA Presstec z austriackiej miejscowości Lebring koło Grazu to żaden problem. Od 2017 roku w sposób w pełni zautomatyzowany produkuje się tu ramy pojazdów Mercedes-Benz klasy G.


Stabilny proces spawania dużych części w instalacji firmy KUKA produkującej surowe konstrukcje

Klasa G od 1979 roku stanowi stały element portfolio produktów marki Mercedes-Benz. Ta ikona off-roadu to solidny i wytrzymały samochód terenowy. Również najnowsza wersja pojazdu nie straciła żadnej z tych właściwości: Uwaga zasadniczo skupiała się na technice i rozpoznawalności – to dwie cechy, które od zawsze wyróżniały klasę G. Dlatego również rama drabinowa, która zapewnia konieczną stabilność nadwozia, została opracowana tak, aby pojazd powiększony o 53 milimetry na długość i 121 milimetry na szerokość mógł pewnie przecierać szlaki przez błoto, żwir i teren trudny do pokonania.

Wraz z pojawieniem się nowej klasy G, rozpoczęła się również nowa era w dziedzinie produkcji: O ile wcześniej wiele dużych części spawano ręcznie, o tyle obecnie w firmie MAGNA Presstec tę pracę przejmuje linia produkcyjna przygotowana przez firmę KUKA, zdolna do zautomatyzowanego spawania ram drabinowych.

Doświadczony partner w automatyzacji opartej na robotach MAG

„Aby przebieg procesu produkcji był stabilny, należało przede wszystkim sprostać dwóm głównym wyzwaniom”, mówi Dominik Pfeiffer, manager projektu w firmie KUKA. Pierwsze to ograniczone miejsce: Powierzchni produkcyjno-logistycznej liczącej 2000 metrów kwadratowych nie można było wykorzystać wyłącznie pod instalację. W dodatku chodziło o podłużną i wąską halę. „Po drugie zaś należało uważać na wielkość elementu: Rama drabinowa o długości 4,30 metra i szerokości 1,20 metra waży ponad 230 kilogramów”. Obróbce podlega około 145 pojedynczych części. Łączna długość spoin wynosi około 80 metrów, a dodatkowo ustawia się ponad 200 punktów spawania.

Roboty MAG firmy KUKA spawają podłużnice i belki poprzeczne z przednią i tylną konstrukcją nadwozia.
„Rozwiązanie: 45 robotów, zwłaszcza typu KR 30 L16 jako roboty MAG oraz KR 240 jako maszyny, które zapewniają połączenie licznych elementów i spawają ramę drabinową w sposób zautomatyzowany” - mówi Dominik Pfeiffer. Lewa strona hali służy jako korytarz zaopatrzeniowy na zwoje kabli lub sprzęt do obsługi robotów i stojaki na części jako miejsce składowania pojedynczych elementów podczas procesu produkcji. Na potrzeby sterowania i kontroli procesu zastosowano własny standardowy system sterowania miKUKA firmy KUKA. Przedstawia on informacje dotyczące statusu maszyn w sposób transparentny i ułatwia obsługę dzięki ustandaryzowanym funkcjom.
Dzięki instalacji wykorzystującej roboty MAG firmy KUKA powstaje rocznie 20 000 ram drabinowych.

Zautomatyzowane spawanie 20 000 ram drabinowych rocznie

Dzięki zautomatyzowanej instalacji firmy KUKA produkującej surowe konstrukcje, powstaje rocznie 20 000 ram drabinowych. Po części bardzo duże elementy konstrukcyjne są spawane ze sobą na różnych stanowiskach. Linie obu głównych podzespołów, przedniej i tylnej konstrukcji nadwozia, są systemowo skonstruowane jako równolegle, choć w układzie zwierciadlanego odbicia. Istotną częścią składową rozwiązania są oba stanowiska do ściskania. Dzięki pomysłowo opracowanemu procesowi spawania części są łączone w sposób pozwalający możliwie uniknąć ich wypaczania i naprężania.
Spawanie dużych części: Dzięki linii produkcyjnej przygotowanej przez firmę KUKA w Magna Presstec powstaje rocznie 20 000 ram drabinowych.

Gdy wystąpiły poważne zakłócenia, zawsze byliśmy w stanie również z nimi sobie poradzić. W ten sposób wspólnie doprowadziliśmy do sukcesu projektu.

Dominik Pfeiffer, manager projektu w firmie KUKA.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.