Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Skuteczność programu zgodności korporacyjnej jest bezpośrednio związana z efektywnością opracowanego systemu przekazywania informacji. Firma KUKA oferuje pracownikom i osobom z zewnątrz różne możliwości zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń i zażaleń dotyczących zgodności korporacyjnej.

W zależności od tego, czy osoba zgłaszająca sprawę wyraża chęć nawiązania kontaktu osobistego lub zachowania anonimowości, wybiera odpowiedni dla siebie sposób kontaktu. W przypadku anonimowego zgłoszenia do dyspozycji zarówno pracowników wewnętrznych, jak i osób z zewnątrz, jest rzecznik praw obywatelskich, natomiast w przypadku nieanonimowego zgłoszenia jest to specjalista ds. zgodności korporacyjnej; dodatkowo pracownicy przedsiębiorstwa mają możliwość bezpośredniego kontaktu z kierownictwem lub działem kadr.

Dla pracowników wewnętrznych i osób z zewnątrz dostępna jest również platforma internetowa, za pośrednictwem której można przekazywać informacje anonimowo lub nieanonimowo w zależności od potrzeb.

Za pomocą wymienionych kanałów komunikacji można zgłaszać wszelkie zdarzenia, w przypadku których istnieje podejrzenie naruszenia zasad zgodności korporacyjnej. Obejmuje to również naruszenia przepisów ustawy o zachowaniu należytej staranności w łańcuchach dostaw (LkSG). Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie procedur.

System przekazywania informacji nie jest przeznaczony do przesyłania zapytań handlowych, podań o pracę ani innych kwestii ogólnych. W tym celu należy skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową.

Dla pracowników firmy KUKA obowiązują następujące zasady: Kwestie związane z warunkami zatrudnienia, takie jak konflikty w bezpośrednim środowisku pracy, środki dyscyplinarne lub wynagrodzenia, powinny zostać omówione na miejscu z bezpośrednimi wewnętrznymi osobami kontaktowymi.

System przekazywania informacji nie może być wykorzystywany do składania fałszywych oskarżeń ani do świadomego ujawniania nieprawdziwych informacji.
Zgłoszenie przez platformę internetową

Zewnętrzne punkty kontaktowe

Osoby przekazujące informacje mogą wybrać, czy chcą skontaktować się z wewnętrznymi punktami kontaktowymi, czy z zewnętrznym punktem związkowym. Jednak w przypadku, gdy można skutecznie rozwiązać daną kwestię wewnętrznie, preferowany jest kontakt z wewnętrznymi punktami kontaktowymi. Przegląd zewnętrznych punktów kontaktowych można znaleźć na stronie Federalnego Urzędu Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz): BfJ - kompetencje punktów kontaktowych (bundesjustizamt.de)

 • Specjaliści ds. zgodności korporacyjnej KUKA

  Osoby kontaktowe we wszystkich sprawach związanych ze zgodnością korporacyjną

  Więcej informacji.
 • KUKA Integrity

  Platforma internetowa umożliwiająca zgłaszanie skarg zarówno dla pracowników wewnętrznych, jak i osób z zewnątrz – anonimowo i nieanonimowo

  Więcej informacji.
 • Opis procedur

  dotyczących składania zażaleń w przypadku naruszenia ustawy o zachowaniu należytej staranności w łańcuchach dostaw (LkSG)

  Więcej informacji.