Medische robots

KUKA Medical Robotics

KUKA är ledande inom medicinsk robotteknik. KUKA's Medical Robotics-team anpassar företagets robotsystem för en rad olika tillämpningar inom medicin – ett område som förutsätter noggranna, flexibla och tillförlitliga robotsystem.

KUKA Medical Robotics erbjuder ett brett utbud för det medicintekniska området – ett område där våra vägvisande tekniker och hightech-produkter visar vad framtiden har att erbjuda. Från röntgenavbildning och strålterapi till positionering av patienter: Den medicintekniska branschen kan nu dra nytta av KUKA:s mångåriga erfarenhet av att bygga industrirobotar och ta fram automationslösningar. Det faktum att KUKA kan så mycket om robotteknik och erbjuder ett så brett produktutbud gör att vårt Medical Robotics-team endast behöver förädla våra robotkomponenter och anpassa dem till de höga krav som råder inom den medicintekniska branschen – oavsett om det rör sig om robotbaserade assistentsystem för kirurgiska ingrepp i operationssalar, diagnostik eller robotar som hjälper människor i deras rehabilitering.

Genom att välja KUKA Medical Robotics satsar du på den ledande tillverkaren av robottekniska komponenter i Europa. Som tekniksmedja och impulsgivare utvecklar KUKA nyckeltekniker med praktisk anknytning för framtidens tillväxtmarknader. Vår forskning och utveckling fokuserar främst på: säkert samarbete mellan människor och robotar, materialhantering med eftergivliga och avkännande egenskaper, intelligenta sensorsystem, mobilitet samt intuitiv och enkel manövrering.

Sida vid sida med "kollegan" roboten: LBR Med vinner mark i operationssalen

Roboten LBR Med är vår senaste innovation för den medicintekniska branschen. Den är baserad på den avkännande lättviktsroboten LBR iiwa och övertygar med sin sensoriska känsla för säkerhet, snabb inlärningsprocess och enkla manövrering. Egenskaper som gör den till den perfekta assistent i operationssalen.

LBR Med – den avkännande och eftergivliga roboten: Utrustad med ledmomentsensorer närmar roboten sig patienten på ett avkännande sätt. Läkaren eller terapeuten kan med en lätt beröring skjuta roboten åt sidan och den backar automatiskt när läkaren/terapeuten vidrör roboten. Omvänt så är roboten även i stånd att assistera läkaren när denne behöver utföra komplexa rörelsesekvenser. Tack vare sitt speciella ytskikt uppfyller den här roboten de högsta hygienkrav och dess biokompatibla hölje garanterar en helt steril arbetsyta.

Med andra ord uppfyller roboten LBR Med alla krav som idag ställs på ett säkert samarbete mellan människor och robotar och på uppgifter som robotar utför i en klinisk operationsmiljö. Genom att kombinera LBR Med med medicinsk apparatur och en särskild programvara erhålls ett optimalt system som kan assistera vid endoskopier och biopsier, användas för benlasertillämpningar eller för applicering av pedikelskruvar.

Alla tekniska anpassningar som KUKA:s Medical Robotics-team gör på våra robotar syftar till att underlätta för tillverkaren av den medicintekniska produkten att integrera vår robotteknik. Ännu en fördel: KUKA har låtit certifiera LBR Med med en CB-testrapport enligt IEC 60601-1 – här talar vi om en unique selling point för vår samarbetande lättviktsrobot.

LBR Med har många användningsområden – här som ultraljudsrobot

Med KUKA:s robotar blir det tunga lätt

KUKA:s medicinska robotteknik såg dagens ljus för mer än 15 år sedan och då med våra stora robotar. Ända fram till idag är dessa robotar med bärlaster över 200 kg en viktig pelare inom den medicinska robottekniken. Här skiljer vi på två olika slags system:

  • Personbärande system, till exempel patientpositionerare för partikelterapi, höftterapirobotar för robotstyrd ridterapi eller intelligenta benpressar för högpresterande idrottare i forskningsprojektet HaiLeg.
  • Till systemen som förflyttar tung medicinsk utrustning hör Siemens ARTIS pheno: Denna robot förflyttar en röntgen-C-båge runt patienten, vilket gör det möjligt att ta fram CT-liknande 3D-bilder direkt i operationssalen. Sen har vi CyberKnife-systemet där vår robot riktar en tung strålkanon direkt mot patientens tumör med hög precision. CyberKnife kan utrustas med ett patientbord (tillval) och blir då till ett rörligt och personbärande system.

Grundpelarna i dessa medicintekniska tillämpningar utgörs av robotar från KUKA:s QUANTEC-serie. Med sin speciella mekanik och höga styvhet är dessa robotar som gjorda för uppgifter som kräver maximal precision. Den robusta konstruktionen minimerar dessutom våra kunders service- och underhållskostnader. QUANTEC-robotarna kan monteras i olika monteringslägen och utrustas med olika funktioner. KUKA:s Medical Robotics-team kan därför enkelt anpassa robotarna för allehanda uppgifter inom det medicintekniska området.

Video: KUKA:s robotar inom strålbehandling

Systemet exacure från BEC drar nytta av KR QUANTEC-seriens pålitliga teknik. Systemet tillhandahåller flexibel patientpositionering med mycket hög positionsnoggrannhet i jonterapi- och forskningscentret MedAustron.

KUKA:s Medical Robotics-team

För att KUKA:s produkter ska kunna användas inom det medicintekniska området behövs ett dedikerat KUKA-team. Medarbetarna i detta team besitter specifika fackkunskaper inom medicinteknik och regulatoriska frågeställningar. KUKA:s egna, dedikerade forsknings- och utvecklingsavdelning fokuserar helt på att ta fram medicintekniska lösningar och behöver inte befatta sig med specifikt industriella krav. Detta ger unika fördelar för dig som kund:

  • Din kontaktperson hos oss talar samma fackspråk som dig
  • Vi har djuplodande kunskaper om de regulatoriska frågeställningar du ställs inför
  • Våra robotars funktionalitet är anpassade till medicinområdet (t.ex. trokar-omräkning)
  • Heltäckande PLM för robotstyrda medicintekniska komponenter
  • Kvalitet Made in Germany
  • Innovativ design
  • Vi erbjuder maximal service- och kundorientering
  • Kundspecifika lösningar för just dina medicintekniska krav

 

Om man väger samman allt detta är vi alltså en partner som snabbt kan omsätta dina idéer till en robotstyrd medicinteknisk produkt. Från de första funktionsmodellerna till färdig produkt: KUKA Medical Robotics står vid din sida på ett tillförlitligt sätt och blir den partner du förväntar dig.

Cookie-inställningar OK

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

Cookie-inställningar