Välj din plats:

Land

LBR Med: Samverkande robot för medicinska tillämpningar

Vår avkännande robotmodell LBR Med är specialanpassad för medicinska krav. Tack vare robotens förmåga att samarbeta med människor lämpar den sig perfekt för integration i ett flexibelt medicintekniskt assistentsystem.


Unik robotteknisk komponent för integration i medicintekniska produkter

Från diagnostik till behandling och kirurgiska ingrepp – LBR Med är den perfekta robotassistenten för en lång rad olika uppgifter inom hälso- och sjukvårdssektorn. Denna avkännande sjuaxlade lättviktsrobot utmärker sig genom sin höga flexibilitet och enkla integration i medicintekniska produkter där den används för att lösa medicinska uppgifter. Finkänslig sensorteknik, genomgripande säkerhetsåtgärder, hygienoptimerade ytor samt en styrning designad för direkt samarbete med människor gör denna robot optimal för medicintekniska tillämpningar. Nu kan tillverkare av medicintekniska produkter utveckla nya produkter baserade på en robotteknisk komponent och få dessa produkter godkända på ett betydligt enklare och snabbare sätt än tidigare: LBR Med är förcertifierad enligt den internationellt erkända CB Scheme.

En mångsidig robot för assisterande uppgifter inom hälso- och sjukvårdssektorn

När en LBR Med-robot integreras i en medicinteknisk produkt kan roboten interagera med både läkare och patient.

Denna typ av avkännande och samverkande robotteknik kommer i framtiden att medföra många fler medicinska fördelar. Människa och robot kompletterar varandra och tillför sina respektive styrkor. Läkaren eller terapeuten planerar, styr och övervakar medan den medicintekniska roboten övertar ansträngande och uttröttande uppgifter liksom uppgifter som kräver extra hög precision och finkänslighet.

Axel Weber, Vice President för KUKA Medical Robotics

Flexibla anslutningsmöjligheter

Tack vare LBR Med-robotens mångsidiga mediafläns Inside electric Med integreras den enkelt och flexibelt i olika medicintekniska produkter. Flänsen är utrustad med olika anslutningar för kundspecifika medicintekniska instrument, t.ex. för strömförsörjning, I/Os eller EtherNet.

Enkel att integrera tack vare den flexibla mediaflänsen.

För assisterande uppgifter inom hälso- och sjukvårdssektorn: säker, noggrann och med hög repeternoggrannhet


Noggrann

LBR Med behöver ingen ytterligare utrustning för att kalibreras eller utföra sina noggranna arbetsrörelser. Kalibreringen utförs helt autonomt med inbyggda kalibreringssensorer. LBR Med har en mycket hög repeternoggrannhet på ±0,1 mm resp. ±0,15 mm beroende på utförande.

Flexibel

LBR Med har designats som en universellt användbar komponent och kan därför integreras sömlöst i vitt skilda lösningar. Roboten är utrustad med en mängd olika förkonfigurerade gränssnitt. Resultatet är ett robotsystem som lämpar sig för en lång rad medicintekniska tillämpningar.

Säker

LBR Med är utrustad med en robust säkerhetsstruktur. Relevanta signaler utvärderas på ett säkerhetsorienterat sätt i både hård- och programvara. Säkerhetsutrustningen består bland annat av kraftmomentsensorik, förstafelssäkerhet, säkerhetsgränssnitt och konfigurerbara säkerhetshändelser.

Avkännande

LBR Med är baserad på KUKA:s avkännande robot LBR iiwa, en väl beprövad robot i industrimiljöer. Och precis som denna är LBR Med utrustad med inbyggda redundanta vridmomentsensorer. Dessa ger roboten utpräglade haptiska egenskaper, förmåga att känna av yttre påverkan samt en säker funktion för kollisionsregistrering – egenskaper som gör LBR Med till en perfekt samverkande robot.

IERA Award winner 2018

Översikt över LBR Med-robotens data

LBR Med 7 R800 LBR Med 14 R820
Max. total bärlast
7 kg
14 kg
Antal axlar
7
7
Handvariant
In-line wrist
In-line wrist
Monteringsfläns A7
DIN ISO 9409-1-A50
DIN ISO 9409-1-A50
Monteringsläge(n)
Valfritt
Valfritt
Repeternoggrannhet position (ISO 9283)
±0,1 mm
±0,15 mm
Axelspecifik varvtalsnoggrannhet
(vid max. varvtal)
±2 %
±2 %
Max. räckvidd
800 mm
820 mm
Vikt
25,5 kg
32,3 kg
Styrning
Kapslingsklass
IP54
IP54
Till nedladdningscentret