Välj din plats:

Land

KUKA-robot hjälper till vid patenterad tillverkning av kolfiberförstärkt plast hos Compositence

Lättviktskonstruktioner har inte bara blivit en stor trend inom bilindustrin. Minskad vikt i fordonskarossen eller i fordonskomponenterna minskar energiförbrukningen och därmed CO2-utsläppen


Både biltillverkare och underleverantörer utvecklar därför hela tiden nya lättviktstekniker. Carbon Composites betraktas för närvarande som det mest utvecklade alternativet rent tekniskt. Compositence GmbH från den sydtyska staden Leonberg har utvecklat en metod för Carbon Composites produktion som inte bara eliminerar behovet av den konventionella tillverkningen av halvfärdiga produkter, utan även minimerar förekomsten av rester.

En KUKA KR 150 R3700 K ultra-robot sörjer för konstant tillförlitlig och högkvalitativ matning av fibrerna till läggarhuvudet. Compositences patenterade tillverkningsteknik är inte bara värdefull inom bilindustrin, utan även vid tillverkning av nyttofordon, luftfartsanläggningar och vindkraftverk.


Den robotbaserade metoden ökar produktiviteten avsevärt, framför allt vid tillverkning av komponenter med stora ytor

Markus Thiessen, försäljnings- och marknadsföringschef på Compositence

Höga produktionskostnader för komponenter av kolfiberförstärkt plast

Eftersom komponenter av kolfiberförstärkt plast fortfarande tillverkas huvudsakligen manuellt innebär det ökade materialkostnader på grund av utgångsmaterial och hög restbildning, liksom även ökade processkostnader. För högpresterande kompositmaterial med stora ytor behöver man först tillverka halvfärdiga produkter av kolfiber, så kallade stapelfibrer. Dessa finns i standardbredder och i standardfiberriktningar. En komponent uppstår sedan genom de halvfärdiga produkterna skärs till och läggs ovanpå varandra, vilket oftast utförs för hand. 
En KUKA KR QUANTEC ultra tillför fibrer tillförlitligt och konstant hos Compositence GmbH. 

KUKAs lösning ökar lättviktspotentialen

En KUKA KR 150 R3700 K ultra-robot sörjer nu för konstant tillförlitlig och högkvalitativ avdragning av stapelfibrerna eller den termoplastiska tejpen från rullstället fram till läggarhuvudets matning i mycket hög hastighet. Lösningen garanterar en god och jämn kvalitet med minimal materialanvändning, samtidigt som lättviktspotentialen ökar i och med den lastoptimerade konstruktionen. En optimal fiberläggning gör komponenterna lättare och attraktivare. Dessutom uppstår nya möjligheter inom formgivning, eftersom fibrerna kan läggas direkt tredimensionellt. 
Roboten ytbehandlar komponenten direkt med karbonfibrerna i mycket hög hastighet och kvalitet.

Noggrannhet och effektivitet även vid höga bärlaster

KUKA KR 150 R3700 K ultra står för upp till 25 % kortare cykeltider, högsta banprecision och energieffektivitet även med högre hanteringsvikter. Med en egenvikt på endast 1 215 kg och den höga räckvidden på 3 700 mm vid en hanteringsvikt på 150 kg, uppnår KR 150 R3700 ultra K en enastående positionsrepeternoggrannhet på mindre än 0,06 mm. Hos Compositence används den tillsammans med ett förflyttningsbart vridbord. Robotstyrnigen sker via en överordnad PLC-styrning.

Ökad produktivitet lönar sig

Den robotbaserade metoden ökar produktiviteten avsevärt, framför allt vid tillverkning av komponenter med stora ytor. Compositences metod möjliggör däremot direkt ytbehandling av komponenten med karbonfibrerna med mycket låg andel rester. För Compositence har lösningen betalat igen sig för länge sedan: Även nyutvecklingen för termoplastisk tejp imponerade på många intressenter och har redan sålts till ett flertal kunder. Vidare anpassades systemet även för alternativa fibermaterial och optimerades för komponentspecifika krav. 
 

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.