Välj din plats:

Land

Robotar från KUKA möjliggör effektivitetsökning inom plastformsprutning på Gebrüder Schwarz GmbH

Gebrüder Schwarz GmbH från Rottweil-Neukirch är med sina 200 anställda ledande när det kommer till teknikutveckling inom plastformsprutning, verktygsutveckling och systemkomponenter


För att kunna erbjuda optimala lösningar åt sina kunder inom medicinteknik, bilindustri, mät-, el- och instrumentteknik samt miljö- och energiteknik uppdateras de moderna formsprutningsmaskinerna, torkanläggningarna, periferiutrustningarna och robotsystemen ständigt med den senaste tekniken och sköts uteslutande av en erfaren, högkvalificerad grupp specialister. Sedan februari 2015 används – förutom de två automatiseringslösningar från KUKA som redan var i bruk – även två sexaxliga robotar av typ KR AGILUS och KR 16.

Automatiseringslösning för tillverkning av fläktar

Man sökte efter en automatiseringslösning för tillverkningen av fläktar åt ebm papst, som är specialiserade på fläktar och motorer inom luft- och drivteknik. Eftersom att uppdraget var för komplext för en linjärportal beslutade man sig ihop med integratören Barth Mechanik GmbH från Zimmern redan på ett tidigt stadium för att inte utreda detta alternativ. För att kunna möta kundens alla krav på ett sätt som dessutom är ekonomiskt och högkvalitativt krävde automatiseringen nya lösningar. Vid tillverkningen av de komplexa plastformsprutningsmaskinerna är nämligen kraven på största möjliga precision, reproducerbarhet och cykeltid lika viktiga. Dessutom måste den förutbestämda cykeltiden och processäkerheten säkerställas. 

Två KUKA-robotar arbetar i ett team

För fläkttillverkningen förses KR 16 med fyra axlar som roboten placerar i verktyget. Eftersom de pyttesmå komponenterna, som inte är mer än 1,2 mm i diameter och 1,5 cm långa, måste matas in i precis rätt läge, mäts det exakta läget först ut med hjälp av en laser. Efter plastformsprutningen hämtar roboten de fyra färdiggjutna fläktarna från verktyget och lämnar över dem till kontrollstationen där de inspekteras med en kamera. Sedan tar KUKAs smårobotar från KR AGILUS-serien (KR 6 R900) de färdiga komponenterna från kontrollstationen och lägger dem i lastbackar. 
KUKA KR AGILUS tar de färdiga komponenterna från kontrollstationen och lägger dem i lastbackar.

Bara en robot kan genomföra dessa steg i processen på ett tillförlitligt sätt. Den mänskliga handen skulle nämligen orsaka korrosion på komponenten och får därför inte vidröra den. Och med handskar kan man inte greppa de pyttesmå axlarna. 

Flexibilitet och precision tack vare synkroniserade robotsystem

De KUKA-robotar som används på Gebrüder Schwarz GmbH övertygar, förutom med sin kvalitet, framförallt med sin robusthet och höga tillgänglighet på 99,995%. De har ett idealt förhållandet mellan räckvidd, vikt, hastighet och energiförbrukning. Funktionsmångfalden gör dem mycket flexibla, något som förenklade synkroniseringen av de två robotsystemen i produktionscykeln hos Gebrüder Schwarz. Medan KR 16-2 övertygar med sin flexibilitet och precision vid hämtningen från formsprutningsmaskinen, imponerar KR AGILUS 6 R900 med högsta precision vid maximal hastighet.

Märkbart ökad produktivitet vid hög kvalitet

Med den robotbaserade lösningen kunde företaget märkbart öka produktiviteten – och dessutom bibehålla samma höga kvalitet. Lösningen som användes tjänar dessutom som pilotprojekt för liknande utmaningar i framtiden. Gebrüder Schwarz GmbH har goda förutsättningar att på medellång och lång sikt bygga vidare på den nya automatiseringen baserad på sexaxliga robotar och den nya kunskapen. 
KUKA-robotarna AGILUS (vänster) och KR 16 (höger) bildar ett perfekt team.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.