Välj din plats:

Land

Artis pheno with KUKA robots at Siemens Healthcare

KUKA-robotar skapar nya tillämpningar med C-arms röntgensystem

Nya flexibilitet inom angiografin.


Robotsystem inom medicinbranschen används idag för att assistera läkare vid operationer, diagnostik eller terapi. De imponerar bland annat med en konstant hög precision, flexibilitet och tillförlitlighet. Vid komplexa kateterbaserade ingrepp och inom den nya miljön i hybridoperationssalen betraktas det robotbaserade angiografisystemet ARTIS pheno från Siemens Healthineers som toppmodernt med sina breda spektrum av behandlingsmetoder.

Med hjälp av röntgenteknik och konstrastmedel synliggörs blodkärlen under angiografin. Denna bildframställning möjliggör terapi av kärlförändringar med minimala ingrepp – vanligtvis onormala förträngningar (stenos), kärldeformationer – liksom behandling av cancersjuka, där de blodkärl som försörjer tumören visas och sedan försluts selektivt.

Dessa behandlingsmetoder gör det möjligt att bota patienten med mycket små snitt och lokalbedövning, istället för att utsätta patienten för en operation med tillhörande risker – för att inte tala om de kostnader en sådan operation innebär. För komplicerade operationer i hybridoperationssalen används denna bildframställning för terapi och avslutningskontroll. Kirurgen kan då försäkra sig om att operationen lyckades, och på så sätt undviks eventuella senare korrigeringar och kompletterande operationer.

Robotiska komponenter möjliggör flexibel manövrering

ARTIS pheno består av robotkomponenter från KUKA och har sex rotationsaxlar som gör att den kan manövreras flexibelt även i komplexa kliniska miljöer. Med ARTIS pheno kan den diagnostiserande läkaren positionera den så kallade C-armen fritt och flexibelt runt patienten. C-armen används som hållare för röntgenkällan och detektorn för generering av bilder.

 
ARTIS pheno, som består av KUKA-komponenter, briljerar med sin flexibla manövrering.

Ökad noggrannhet och flexibilitet

2008 var robotteknik i angiografisystem någonting helt nytt inom medicintekniken. Tack vare systemets flexibilitet går det att positionera patienten i optimal ställning på behandlingsbordet. För vanliga C-armssystem innebär det en utmaning om bordet lutar, eftersom C-armens vridpunkt inte kan förskjutas i alla tre dimensioner. Genom att använda en robot undviker man denna begränsning. Bordet anpassas i lutning och på höjden så att patienten stöds av sina hemodynamiska funktioner samtidigt som läkaren eller kirurgen har optimal åtkomst till operationsområdet. Det är särskilt fördelaktigt vid långvariga ingrepp, där kirurgen måste bära ett tungt blyförkläde, eftersom denne då kan arbeta med högsta koncentration utan att tröttas ut.  

Systemet skapar en högkvalitativ tredimensionell visning av patienten

Med en ARTIS pheno uppfylls kraven i en operationssal på ett optimalt sätt – och är hittills ensam på marknaden om det. Tack vare den robotiska flexibiliteten störs inte operationssalens komplexa infrastruktur. KUKA-roboten svänger in i operationsområdet – utan att kablar och slangar behöver rensas från golvet – och tillhandahåller en högkvalitativ, datortomografiliknande och tredimensionell visning av patienten, som inbegriper mer av människans anatomi än vad som tidigare var möjligt med alla konventionella angiografisystem. Med denna vetskap går det att reagerar snabbare på nya situationer eller göra korrigeringar, vilket ger teamet mer flexibilitet och undviker kompletterande operationer.

Robotisk komponent av högsta hygienklass

Bildframställning kan användas i rum med krav på högsta hygienklass tack vare det robotiska systemet, eftersom det bakteriefria undanträngande luftflödet över patienten inte försämras av takmonterade komponenter. För många sjukhus är det prio nummer ett att uppfylla de stränga hygienföreskrifterna i hela behandlingskedjan som en försiktighetsåtgärd mot komplikationer efter operationen. ARTIS pheno med den integrerade KUKA-roboten stödjer detta viktiga krav i motsats till alla andra C-armssystem på marknaden för kirurgisk och interventionell bildframställning.

Artis pheno with KUKA robots at Siemens Healthcare
Med ARTIS pheno kan den diagnostiserande läkaren positionera C-armen flexibelt runt patienten.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.