Välj din plats:

Land

Opsira GmbH konstruerar innovativa goniofotometrar med hjälp av robotar från KUKA

Den flerfunktionella fotometriapparaten ”robogonio”: Med den är opsira GmbH med säte i Weingarten på marknaden sedan cirka tre år


Robogonio – en syntes av orden robot och goniofotometer – mäter den vinkelberoende ljusstyrkefördelningen från en ljuskälla eller lampa och förenar på så sätt fördelarna från industrirobotteknik och modern fotometri. Sedan 1999 ser sig opsira som helserviceleverantör åt optik- och belysningsbranschen och sysselsätter numera 16 medarbetare. Med ”robogonio” förstärker opsira affärsområdet för mätsystem.

Ökade krav goniofotometrar

Goniofotometrar räknas som den grundläggande mätmetoden inom ljusteknik och används nu sedan mer än 100 år. Det traditionella konstruktionssättet omfattar den mekaniska goniometeruppbyggnaden med en horisontell och en vertikal axel som vrider testobjektet (t.ex. en främre bilstrålkastare) samt en fotometer som mäter ljusstyrkan. Under de gångna åren har kraven på goniofotometrar skärpts på grund av komplexare och kompaktare ljustekniska system men även på grund av kraftfullare verktyg för optikdesign.

”Robogonio” förenar olika goniometertyper

Med ”robogonio” förstärker opsira affärsområdet för mätsystem. Därvid satsar opsira på användning av olika KUKA-robotar i alla storlekar. På så sätt kan små LED-lampor, bilstrålkastare, signaler för vägtrafiken som trafikljus och signaler vid järnvägsövergångar till ljussignaler vid start- och landningsbanor på flygplatser mätas exakt. Medan traditionella goniofotometrar har en mycket begränsad användbarhet, och olika maskiner och kontrollmetoder behövs för mätning på korta och långa avstånd, förenar ”robogonio” fördelarna hos olika konventionella goniometertyper.

Robotens sex axlar används av ”robogonio” både för positionering av testobjektet och för vinkelmanipulering med hög precision och tillförlitlighet. Det stora antalet mekaniska frihetsgrader möjliggör mätning i de traditionella A-, B- eller C-planen med ett mätsystem och förenar därmed goniometertyperna 1.1, 1.2 och 1.3 enligt DIN EN 13032-1 i en apparat. Beroende på konfiguration är även goniometertyperna 2.x, 3 och 4 möjliga. Konkret kan ”robogonio” därigenom mäta ljusstyrka och fördelningar av strålstyrka (EULUMDAT, IES etc.), färgfördelningar men även ljustäthetsfördelningar (bländning).

KUKA-robotar från lättviktare till tunglastare 

I och med valet av KUKA Roboter GmbH kan opsira erbjuda sina kunder hela produktsortimentet. Skalbarheten sträcker sig därvid från lösningar med smårobotserien KR AGILUS via användning av robottyperna KR 6 och KR 30 till det höga bärlastområdet i serien KR QUANTEC Serie. Även lösningar med produktfamiljerna KR FORTEC eller KR 1000 titan, som hör hemma i den tunga lastklassen, är tänkbara. Därigenom är ”robogonio” mycket flexibel i sin storlek, sträcker sig från sex kg bärlast med 700 millimeters räckvidd till 1 300 kg bärlast med 3 000 millimeters räckvidd och kan på så sätt anpassas till kundens individuella behov.
KUKA-robotar placerar testföremål för att utföra ljusmätningar hos opsira.
Med bärlaster på 6 kg eller 10 kg utgör ”robogonio” den idealiska lösningen för mätning av små ljuskällor som lysdioder upp till mätning av tung belysning. I bilindustrin används ”robogonios” med 90 kg eller till och med 120 kg då komplexa främre strålkastarsystem måste mätas.

Enastående repeternoggrannhet och hastighet

Varje ”robogonio” övertygar med en enastående vinkelrepeternoggrannhet vid samtidig hög mäthastighet. Även provningsmetoden för mätning av de allt populärare LED-linjebelysningarna (t.ex. i bilkupéer för miljö- eller dörrbelysning) kan genomföras med ”robogonio”.

Så kan den snabbt anpassas till aktuella marknadstrender och flexibelt bidra till att skapa dem. Lika flexibel är användningen av ”robogonio” i en lokal, ett laboratorium eller en produktionshall: Dess vridpunkt kan väljas fritt i rummet, och den kan installeras såväl horisontellt som vertikalt.
LED-linjelampa monterad på en KUKA-robot.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.