Välj din plats:

Land

KUKA flexFELLOW monterar pumplock

BSH Hausgeräte GmbH satsar framöver på expertis från automatiseringsspecialisten KUKA Systems. KUKA flexFELLOW sköter monteringen av pumplock i tillverkningslinjen för diskmaskiner.


Utgångssituationen

BSH Hausgeräte GmbH:s fabrik i den tyska staden Dillingen är Europas största och modernaste fabrik för diskmaskiner. Här lämnar ca 10 000 maskiner det löpande bandet dagligen under tvåskiktsdrift. Diskmaskinerna tillverkas på sammanlagt sju linjer,
I en försöksanläggning användes KUKA flexFELLOW under flera månader med goda resultat. Uppgiften var att skruva fast pumplocken i diskbehållaren. Att skruva fast pumplocken är ingen ergonomisk syssla, eftersom montören måste böja sig in i diskbehållaren för att skruva fast dem. Detta monotona arbetssteg har nu övertagits av den mekaniska assistenten. Roboten underlättar även för sin mänskliga kollega genom att dokumentera sitt arbete och meddela huruvida fastskruvningen är korrekt eller felaktig.

Uppgiften

Här lämnar ca 10 000 maskiner det löpande bandet dagligen under tvåskiktsdrift. Diskmaskinerna tillverkas på sammanlagt sju linjer, och numera arbetar även en ny kollega på linjen. I en försöksanläggning användes han under flera månader med goda resultat. Hans namn? KUKA flexFELLOW. Fördelarna är flera: flexibel, känslig och driftklar när han behövs. 

Der KUKA flexFELLOW zusammen mit einer Mitarbeiterin bei der Montage
Sida vid sida: framgångsrikt samarbete mellan människa och robot

Lösningen

När anläggningen utformades var den stora utmatningen att undvika förändringar av den manuella arbetsplatsen och att integrera automatiseringslösningen KUKA flexFELLOW i den befintliga monteringslinjen. KUKA flexFELLOW var det rätta valet av automatiseringslösning för arbetet hos BSH. Tack vare sina känsliga och noggranna egenskaper känner den av när t.ex. en del av pumplocket inte sitter fast ordentligt och trycker till den allt efter behov. 

Fördelar med att använda KUKA flexFELLOW:

  • Avlastning för montörerna vid oergonomiskt arbete
  • Automatisk dokumentering av arbetsstegen
  • Meddelande om korrekta fastskruvningar

Tack vare sin noggrannhet kan KUKA flexFELLOW på egen hand orientera sig i sin arbetsstation, hitta skruvställena med hjälp av ett sökläge, trycka till komponenter som inte sitter ordentligt och slutligen dra åt de fyra skruvarna.

Der KUKA flexFELLOW übernimmt die anstrengenden, monotonen Schraubarbeiten
KUKA flexFELLOW övertar ansträngande och monotona skruvarbeten
KUKA flexFELLOW installs pump wells on the dishwasher production line to support the employee in the ergonomically inconvenient task.

BSH testar fortfarande KUKA flexFELLOW vid tillverkningen av diskmaskiner Hittills har vi endast fått höra positiv feedback. Vi är därför övertygade om att vår automatiseringslösning snart kommer att finnas permanent i deras fabrik i Dillingen

Henning Borkeloh, vice ordförande för Advanced Technology Solutions, KUKA Systems GmbH

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.