Välj din plats:

Land

Industrie 4.0 bij ASM

Industrie 4.0 hos ASM

Genom att utveckla den första godkända roboten för samarbete mellan människor och robotar, LBR iiwa, lade KUKA grundstenen för nya, högproduktiva produktionsmetoder inom industrin. Tillämpningen hos ASM Assembly Systems visar hur uppkopplade produktionsprocesser kan optimera en ytmonteringslinje.


Premiären för denna monteringsinnovation avsedd för elektronikbranschen satte en standard för Industrie 4.0 och dess kommande utveckling. På sitt huvudkontor i München demonstrerade ASM Assembly Systems, som är en världsledande tillverkare av monteringslösningar till elektronikindustrin, två olika sätt att gestalta ett intelligent samarbete mellan människor och robotar: Genom att använda en stationär LBR iiwa i förmonteringsområdet och en KMR iiwa på en mobil, autonomt agerande plattform längs en producerande SIPLACE-ytmonteringslinje.

Industrie 4.0 bij KUKA: de KMR iiwa navigeert zelfstandig door de ruimte, terwijl de cobot LBR iiwa de stationaire voorbereiding op zich neemt.
Industrie 4.0 hos KUKA: Roboten KMR iiwa navigerar autonomt i rummet samtidigt som roboten LBR iiwa utför den stationära förmonteringen.

KUKA:s produktionslösning till ASM

I en ytmonteringslinjes förmonteringsområde måste komponentborden utrustas med komponentrullar. SIPLACE Material Setup Assistant fastställer vilka komponentrullar som behövs. En behovsbegäran skickas till SIPLACE Material Manager som automatiskt matar ut komponentrullarna ur SIPLACE-tornet.

Roboten tar emot komponentrullarna från SIPLACE-tornet och lägger dem i komponentvagnen i önskad ordningsföljd. Människa och robot interagerar direkt med varandra utan skyddsstängsel – en grundförutsättning för Industrie 4.0. Konceptet uppnår två viktiga mål: Robotanvändningen ger en permanent kvalitetssäkring och produktiviteten ökar.

LBR iiwa och KMR iiwa i samarbete

Roboten är utrustad med ett specialanpassat gripdon och kan i ytmonteringslinjens förmonteringsområde gripa tag i komponentrullar på ett avkännande sätt – till och med flexibla rullar med olika diameter och väggtjocklek. Och operatören kan följa linjens beskickningsprocess och på SIPLACE Line Monitor övervaka vilka komponentrullar som snart kommer att ta slut i respektive spår. En förfrågan sänds till SIPLACE Material Manager. Denna matar ut rullarna ur SIPLACE-tornet automatiskt.

KMR iiwa åker nu till SIPLACE-tornet. Väl där känner roboten av den nedre och vänstra schaktnivån liksom schaktets djup. Roboten mäter bältesrullens höjd och lägger därefter en bältesrulle i taget på den mobila plattformen. Roboten transporterar sedan alla komponentrullar till ytmonteringslinjen och överlämnar dem till operatören i rätt ordningsföljd och på rätt plats.

KUKA KMR iiwa och KUKA flexFELLOW optimerar produktionen hos ASM:

Industrie 4.0 möjliggör ett riskfritt samarbete mellan människa och robot.

 

Den robotbaserade automationen av ytmonteringslinjerna visar vilken stor potential en Industrie 4.0-lösning har. Framför allt när det gäller att undvika fel, avlasta produktionsmedarbetarna och förenkla arbetsuppgifterna i förmonteringsområdet. De mobila robotarna LBR iiwa och KMR iiwa kan röra sig fritt och säkert i människans arbetsmiljö.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.