Välj din plats:

Land

Mobil robotcell betjänar CNC-bearbetningsstationer

I robotcellen MRC flextray, utvecklad av wbt automation GmbH & Co. KG, arbetar KUKA:s robot KR AGILUS. Hos DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG betjänar denna smårobot företagets CNC-bearbetningsstationer.


Robotcell med KR AGILUS automatiserar pick-and-place-tillämpningar

För att avlasta den kvalificerade personalen från monotont insättnings- och uttagsarbete använder företaget DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG robotcellen MRC flextray. Robotcellen har utvecklats av systemintegratören wbt automation och är utrustad med KUKA:s robot KR 6 R900 från KR AGILUS-serien. Med KUKA:s smårobot kan företagets CNC-bearbetningsstationer betjänas automatiskt. Tack vare ett flexibelt lådsystem erbjuder lösningen flera fördelar. Detta gör att DANNORITZER Medizintechnik kan möta en stigande internationell efterfrågan samt ett tilltagande produktionsbehov.
Se videoklippet hur KUKA KR AGILUS betjänar CNC-bearbetningsstationer.

Denna robot är tack vare sin flexibilitet, precision, hastighet och relativt låga platsbehov den bästa lösningen för oss för att höja produktiviteten.

Julian Dannoritzer, produktionschef hos DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG

Flexibel robotcell optimerar CNC-fräsning

MRC flextray positioneras säkert och med hög noggrannhet i bearbetningsstationen med hjälp av en egen dockningsstation med integrerat maskingränssnitt. ”Den flyttbara cellen kan tack vare sina lättlöpande hjul enkelt flyttas till nästa bearbetningsområde, dockas och startas”, förklarar Joachim Burkert, VD på wbt. Därefter läggs rådelar eller halvfärdiga delar på pallarna som i nästa steg matas in i robotcellen. KUKA:s smårobot öppnar lådan, tar ut delarna och lägger dem i fastspänningsanordningen. När delarna har bearbetats lägger roboten tillbaka dem på pallen. ”Därmed kan man ta ut delar som ska kontrolleras samt läsa av olika parametrar för processäkerhet utan att produktionen måste avbrytas”, förklarar produktionschefen Julian Dannoritzer.

Robotcellen kan bearbeta upp till fyra lådor med vardera två pallar med olika komponenter. Därför lämpar sig cellen mycket väl även för små och medelstora partier. Om kunden önskar skräddarsydda utbyggnader löses detta utan problem.

I robotcellen MRC flextray erbjuder KUKA:s robot KR 6 R900 sixx maximal flexibilitet.

Process- och kvalitetsförbättringar med robotbaserad automation

Robotcellen med KUKA:s smårobot och frässtationen arbetar tillsammans på ett mycket tillförlitligt sätt hos DANNORITZER Medizintechnik. De producerade kvantiteterna kan nu beräknas för längre perioder än tidigare och tiderna som frässtationen producerar har utökats. Tack vare nya frästekniker har efterföljande bearbetningsprocesser blivit överflödiga. Som en följd av detta har processen kunnat optimeras och produktkvaliteten förbättras. På lång sikt planerar företaget därför att automatisera ytterligare produkter.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.