Välj din plats:

Land

KUKA:s robot KR 500 slutbearbetar metalldelar

Hos underleverantören IDS Casting Service GmbH har man två KUKA-robotar av typen KR 500 FORTEC i drift. Robotarna bearbetar metalldelar i var sin robotcell. Arbetet för dessa tunglastrobotar består i att slutbearbeta turbinhus till turboaggregat.


Metallbearbetning med KR 500 under mycket tuffa förhållanden

I metallindustrin är robotar vanligen utsatta för de tuffaste av förhållanden med flygande gnistor och stark hetta. Trots detta förväntas de utföra spånavskiljnings- och avgradningsarbeten på ett både noggrant och tillförlitligt sätt. Med bakgrund av detta valde IDS Casting Service GmbH att beställa KUKA:s tunglastrobotar av typen KR 500 FORTEC i Foundry-utförande. I detta utförande är robotarna specialutrustade, exempelvis extra skydd för kablarna.

Tunglastrobotar automatiserar slutbearbetning av komponenter

Uppgiften för de båda KR 500 FORTEC-robotarna är att slutbearbeta de producerade metallkomponenterna. Med såg- och fräsverktyg avlägsnar robotarna utstickande rester på gjutdelarna och gör turbinhusen i skick för att monteras i fordon. Komponenterna spänns fast i en spännanordning. Vid avgradningen avlägsnar tunglastrobotarna vassa kanter. Robotarna bearbetar även konturer genom att runda av komponenternas kanter. Eftersom komponenterna är tillverkade av rostfritt stål är KR 500-robotarnas grippers utrustade med specialdiamantverktyg för att robotarna ska kunna bearbeta de robusta komponenterna.

KR 500 FORTEC automatiserar slutbearbetning av komponenter.

KR 500 FORTEC ger mervärde vid metallbearbetning

Beslutet att integrera KR 500 FORTEC i metallbearbetningen har gett många fördelar. För det första avlastar robotarna medarbetarna som slipper fysiskt betungande arbetsuppgifter. För det andra arbetar dessa robotar mycket effektivt, vilket ger produktivitetsvinster och säkerställer en jämn hög kvalitet. Därutöver erbjuder denna tunglastrobot en hög grad av flexibilitet. Roboten kan utföra verktygsbyten helt på egen hand och är därmed i stånd att bearbeta olika slags komponenter samt utföra olika uppgifter.
Metallbearbetning ställer höga krav på KR 500-tunglastroboten.

Den robotbaserade automationen ska byggas ut

Sedan i april 2017 har IDS Casting Service GmbH två KUKA-robotar av typen KR 500 FORTEC i drift. Företaget är mycket nöjt med den automatiserade slutbearbetningen, både vad gäller kvalitet, repeternoggrannhet och produktivitet.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.