Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Cobot

Automatiserad mätning med roboten LBR iiwa från KUKA

När kalibreringsspecialisten Perschmann Calibration GmbH kör sina automatiserade mätprocesser är det en LBR iiwa-robot från KUKA som bestyckar deras koordinatmätinstrument och det helt autonomt. Det avkännande robotsystemet är en av huvudkomponenterna när företaget med högsta precision mäter upp mätdon av olika storlek och form.


Finkänsliga robotar: En perfekt partner vid automatiserad mätning

 

Inom mätteknik är det en sak som räknas: maximal precision. Därför lämpar sig robotar så väl för uppgifter inom detta område. För att utnyttjas på ett effektivt sätt måste dock robotarna kunna gripa tag i föremål av olika storlek och utan att skada dem. Hos mätteknikspecialisten Perschmann Calibration GmbH automatiseras kalibreringsprocessen med ett avkännande robotsystem där en LBR iiwa-robot från KUKA används för att bestycka företagets koordinatmätinstrument.

Maximal precision vid robotbaserad kalibrering

”Ett hårstrå har en tjocklek på ca 50 µm, en spindeltråd ca 5 µm. Hos Perschmann Calibration kalibrerar vi mätdon med en noggrannhet på ca 0,5 µm”, förklarar Dr. Detlef Rübesame, teknikchef hos Perschmann Calibration GmbH. Kalibreringsföretaget är specialiserat på bärbar mätutrustning. Med högsta precision provar man exempelvis tolkar såsom dornar och inställningsringar. Kundstocken består främst av kunder inom klassisk maskinbyggnad, men även inom fordons- och flygplansindustrin. Kunderna använder mätdonen för att kvalitetssäkra sina produktionsprocesser.

Automatiserad mätning skapar mervärde för kunder

”Företaget Hexagon, som även tagit fram koordinatmätinstrumentet, presenterade ett koncept för oss i samarbete med KUKA. De visade hur vi kunde automatisera vår kalibreringsprocess och erbjuda ännu mer kundorienterade kalibreringar, d.v.s. kalibrera olika slags mätdon på ännu kortare tid. Den idén tog vi fasta på direkt”, berättar Detlef Rübesame.

Det helautomatiska provningssystemet är utrustat med en KUKA flexFELLOW-lösning samt ett koordinatmätinstrument från Hexagon. KUKA flexFELLOW är en robotplattform med en påmonterad, samverkande LBR iiwa-robot. Denna robot kan på ett finkänsligt sätt gripa tag i olika mätdon från en materialvagn och sedan bestycka Hexagons koordinatmätinstrument med dessa mätdon. Den identifierar alltså olika arbetsstycken och mäter dem helt automatiserat.

 

Automatiserade mätprocesser: Den avkännande LBR iiwa-roboten kan hantera mätdon av olika slag.

Kalibrering enligt Industrie 4.0

 

Den automatiserade mätprocessen inleds med att LBR iiwa-roboten hämtar mätdonet från en transportenhet. Det avkännande robotsystemet håller sedan fram mätdonet i rätt position vid en scanner. Mätdonet scannas och blir även rengjort med tryckluft – både för att avlägsna damm samt för att säkerställa ett korrekt mätresultat. När systemet har identifierat mätdonet spänner LBR iiwa fast det i en fastspänningsanordning. Det tillhörande mätprogrammet läses in och den automatiserade mätningen startas – kalibrering enligt Industrie 4.0. När mätprocessen är klar griper roboten åter tag i mätdonet och lägger ned det i den andra transportenheten. Ett certifikat för godkänd kalibrering utfärdas automatiskt. 

Kalibrering enligt Industrie 4.0: LBR iiwa bestyckar ett provningssystem helt automatiskt.

Automatiserad mätning – en framgång

Den automatiserade mätprocessen har inneburit många fördelar för Perschmann: Tidsåtgången per mätdon har förkortats och mätdon som identifieras vara defekta sorteras ut av LBR iiwa. KUKA:s robot LBR iiwa gjorde det även möjligt att kalibrera dygnet runt. Under natten arbetar det helautomatiska provningssystemet hela tio gånger så snabbt. Detta är möjligt eftersom andra säkerhetsbestämmelser gäller vid drift utan personal.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.