Välj din plats:

Land

Robotstyrt testsystem från KUKA testar säten i fordonsindustrin

I Fords produktionsanläggningar i Köln arbetar två KUKA OccuBot. De industriella testrobotarna utför helt automatiserat in- och urstigningstester av fordonssäten. Robotarna simulerar en människa som kliver i och ur ett säte.


Den bakre delen på en människa kan anta många olika former. Fordonssäten måste erbjuda maximal komfort och säkerhet för alla kroppsformer. Fordonstillverkare måste även säkerställa sätenas kvalitet och hållbarhet. Fordonssäten är därför en av de delar som testas allra mest i ett fordon. I Fords utvecklingscenter i Köln-Merkenich är det två robotstyrda testsystem från KUKA som handhar en del av denna process. Nya fordonssäten testas cirka 25 000 gånger. Under testningen simuleras vitt skilda belastningsprofiler vid in- och urstigning. Om sätena klarar av testet är de redo för serieproduktion.

Mätrobotar från KUKA – en garant för effektiva kvalitetskontroller

Simuleringsprocessen hos Ford sköts av två KUKA OccuBot-system. Den senaste anläggningen togs i drift i början av 2018. KUKA:s robot KR QUANTEC Prime ingår i det robotstyrda testsystemet. En OccuForm-dummy är monterad på den industriella testrobotens arm. Dummyn belastar fordonssätet på vissa beröringspunkter och registrerar då kraft- och rörelsedata. Företaget genomför alla tester in-house, tack vare det egna testlabbet för fordonssäten. För Ford innebär detta en lång rad fördelar: Genom att utföra egna tester kan fordonsbyggaren bygga upp sitt know-how. Och upplägget gör även att Ford kan kontrollera sina kvalitetstester på ett avsevärt bättre sätt. Samtidigt sänker man kostnaderna: Snabbare arbetsprocesser och kortare transportvägar och leveranstider.

KUKA:s industriella testrobot OccuBot i drift.

Individuellt sittbeteende som grund för robotstyrt mätsystem

De omfattande kvalitetstesterna inleds med att Ford analyserar människors in- och urstigningsbeteende. Tryckmattor placeras i sätena som registrerar detaljerad information. ”Varje person belastar ett säte på olika sätt. Här hos Ford undersöker vi därför hur sittbeteendet ser ut för människor med olika kroppsbyggnad”, berättar Fords testingenjör Svenja Fröhlich. Med hjälp av insamlade data utvecklar Fords ingenjörer sedan en rörelseprofil. Denna programmeras på roboten tillsammans med en kraftfördelning.

Flexibla tester av fordonssäten med mätrobot från KUKA

Mätrobot möjliggör långtidstester

Databilderna som erhålls på detta sätt efterbildas sedan med hjälp av en KUKA-robot. Den erhållna informationen använder ingenjörerna för att undersöka hur sätet reagerar på belastning, rörelse och tryck. Dummyn simulerar 25 000 in- och urstigningar. I klartext: Under den cirka tre veckor långa testfasen simulerar mätroboten en rad olika in- och urstigningsscenarier. Dummyn trycks ned i sätet av det robotstyrda testsystemet baserat på alla data som samlats in. Var tolfte millisekund avfrågas den korrekta positionen med en kraftmomentsensor. På detta sätt kan man på kort tid simulera och analysera det slitage som uppträder efter tio års användning av sätet. Om inga skador eller deformerade konturer upptäcks kan sätet börja serietillverkas.
Var tolfte millisekund kontrollerar mätroboten att den har rätt position.

Robotstyrt testsystem från KUKA erbjuder högre flexibilitet

Ford är mycket nöjda med den nya mätroboten. Det bästa var den flexibilitet som robotbaserade tester erbjuder. Ännu en fördel med ett robotstyrt mätsystem är att data kan jämföras i högre grad. En lång rad underleverantörer använder KUKA:s helhetslösning med OccuBot. Detta underlättar en standardisering av testdata. Ford använder denna testmetod på alla nya fordon i företagets europeiska produktion.


KUKA:s robotar ger den flexibilitet som behövs när man ska programmera tester från grunden. Andra testalternativ, till exempel linjära portaler, har rörelseprofiler av betydligt mer begränsat slag.

Peter Fornoff, KUKA

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.