Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Produktivitetsvinster med löpandebandsmontering

Med löpandebandsmontering automatiserar KUKA nya områden av slutmonteringen hos en rad olika fordonstillverkare.


Fordonstillverkare söker efter lösningar som kan öka produktiviteten på deras monteringslinjer. Hittills har löpandebandsmontering byggts för att människor ska utföra monteringsarbeten längs ett löpande band. För ökad automationsgrad krävs innovativa automationslösningar där människor och robotar delar på ett begränsat arbetsutrymme. Vissa monteringsuppgifter med återkommande processteg som t.ex. spaltmätning, montering av däck och bakluckor, liksom montering av rutor och tak, är enkla att automatisera. Utmaningen ligger dock i att bygga säkra tillämpningar med samverkande robotar där robotarna anpassar sig till och är synkroniserade efter fabrikshallens transportörer.

Högre produktivitet på monteringslinjen

Längs fordonstillverkarnas monteringslinjer transporteras delvis monterade karosser medan montörer som arbetar i cykeldrift monterar ytterligare delar eller kontrollerar olika kvalitetsaspekter. Monteringslinjens hastighet är anpassad till den mänskliga arbetstakten, så att monteringsarbeten eller mindre reparationer och åtgärder kan genomföras på komponenterna medan karosserna sakta transporteras längs monteringslinjen. För ökad produktivitet på en monteringslinje krävs samarbete mellan människor och robotar. Vår avkännande lättviktsrobot KUKA LBR iiwa är optimal för detta ändamål eftersom den dels uppfyller mycket höga säkerhetskrav och dels reagerar direkt på beröring från montören och anpassar sig efter situationen.

KUKA LBR iiwa är en smart arbetsassistent, vars mjuka design utan vassa kanter, avkännande egenskaper och inbyggda kollisionsregistrering säkerställer en säker drift sida vid sida med montörerna – helt utan skyddsstängsel.

Christian Landherr, Head of Final Assembly & Paintshop hos KUKA

Monteringslinje och robot helt synkroniserade

För att ge montörerna mer rörelsefrihet är robotens 7-axliga robotarm monterad på en säker skjutbar anordning. Detta gör att montören enkelt kan skjuta undan lättviktsroboten vid en störning. ”Dessutom gör cobotens avkännande förmåga att den kan användas på ett flexibelt längs monteringslinjen tack vare att den kan utjämna toleranser”, berättar Landherr. En monteringslinje rör sig inte framåt med konstant hastighet. Det inträffar hela tiden fördröjningar eller till och med stopp eftersom personalen måste genomföra manuella åtgärder. I en konventionell automationsprocess måste roboten kalibreras om efter ett stopp, innan den kan återuppta sin arbetsuppgift. Detta är inte fallet med KUKA LBR iiwa.
Den avkännande lättviktsroboten KUKA LBR iiwa

Med KUKA:s intelligenta styrningsprogramvara står lättviktsroboten i konstant förbindelse med monteringslinjen/monteringsvagnen och får exakt information om linjens/vagnens hastighet och position. Informationen om monteringsvagnens exakta hastighet och position på monteringslinjen överför styrningsprogramvaran direkt till lättviktsroboten. Baserat på denna information kan den avkännande roboten anpassa sina arbetsprocesser dynamiskt efter hur monteringslinjen rör sig.

”Mätningarna sker relativt till komponenten. På så sätt kan roboten utföra sina mätningar helt autonomt medan linjens vagnar rör sig framåt”, förklarar Otmar Honsberg, Head of Application Engineering hos KUKA. ”Detta ger ett stort mervärde jämfört med konventionell mätning med robotar.” I kombination med robotens optiska registrering och haptiska sensorteknik anpassar sig den avkännande KUKA LBR iiwa automatiskt till de nya förutsättningarna efter oscilleringar eller stopp på linjen och fortsätter sömlöst att utföra sina arbetsprocesser.

”Assembly in Motion”-lösningen gör roboten till en intelligent positioneringsenhet för mätutrustningen.

Otmar Honsberg, Head of Application Engineering hos KUKA

Maximal prestanda på begränsat utrymme

Vid en bearbetningsstation kan t.ex. två till fyra robotar samtidigt mäta och kontrollera spaltmått och inpassning av karossdelar, t.ex. mellan bakluckan och sidopanelen eller mellan strålkastaren och motorhuven, samtidigt som montören utför ytterligare kvalitetskontroller på karossen. På förfrågan kan vi integrera mäthuvuden som använder laserteknik för mätning av exakta spaltmått på transparenta material som glas eller plast, t.ex. runt strålkastare.

Snabb och enkel stationsutbyggnad

Ytterligare en fördel med vår avkännande Assembly in Motion-lösning jämfört med mätapplikationer som använder konventionella industrirobotar är att vår lösning endast behöver en mycket begränsad uppställningsyta. Industrirobotar kräver avsevärt mer plats på grund av alla säkerhetsanordningar som måste byggas upp. Med vår avkännande lättviktsrobot KUKA LBR iiwa kan en montör arbeta sida vid sida med en eller flera robotar på en mycket begränsad arbetsyta. Vår lösning möjliggör även snabb och enkel utbyggnad av en befintlig mätstation tack vare en mängd förkonfigurationsalternativ och det faktum att vår lättviktsrobot tar mycket liten plats. Alternativet, att bygga ut mätstationen med ytterligare industrirobotar, vore mer kostsamt och platskrävande.
Spaltmätning längs monteringslinjer med vår avkännande lättviktsrobot KUKA LBR iiwa

Vårt processkunnande gör att vi kan utvärdera driftsdata på ett smart sätt

En spaltmätningsstation med ”Assembly in Motion”-teknik levererar tillförlitliga mätvärden på karosser i rörelse längs en monteringslinje. Följden blir avsevärda produktivitetsvinster jämfört med manuella mätningar som hittills varit regeln. I framtiden kommer automatiserade mätstationer längs monteringslinjer att kunna identifiera potentiella fel i produktionen i ett tidigt skede: ”Upptäcker robotar förändringar i spaltmåtten kommer de kunna hänvisa till möjliga orsaker genom att jämföra mätvärdena med lagrad processlogistik”, berättar Honsberg. Man kommer t.ex. kunna identifiera ett förtida maskinslitage eller felaktiga produktionsinställningar innan dessa problem hinner påverka produktionsprocessen negativt. ”Vårt breda processkunnande gör att vi kan använda den stora mängd data som samlas in en automatiserad monteringslösning, men även reagera på samma data på ett förebyggande sätt.”

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.