Välj din plats:

Land

Svetscellen svetsar samman enorma ventilationsblad

Svetsning är ett mäktigt hantverk vid anläggningsproduktion. STELA är mästare i det fördolda inom torkningsteknik. Det medelstora företaget använder sig av en svetscell från KUKA för att svetsa samman stora komponenter som fläktar på mycket hög nivå.


Ett exempel: Även små och medelstora företag drar nytta av en robot

Det bayerska familjeföretaget STELA Laxhuber från Massing, som drivs i tredje generationen av Thomas Laxhuber, är en mästare i det fördolda inom anläggningsbygge. Med sina 235 anställda bedriver STELA – som är uppkallat efter grundaren Stefan Laxhuber – svetsning och tillverkning av krävande torkningsanläggningar i alla möjliga storlekar och användningsområden åt kunder i hela världen. Anläggningarna säljs åt kunder runt om i världen, bland annat för jordbruk, träbearbetning, produktion av livsmedel, foder, cellulosa, papper samt för vattenverksamhet.

Video: Robotar i svetsverkstaden hos STELA svetsar samman enorma fläktar

Högbelastningsbara komponenter i STELAs anläggningar svetsas samman med hög precision

Torkning i stor skala och med mycket belastningsbara komponenter

Hjärtat i sådana torkningsanläggningar är enorma fläktar, som skapar ett varmluftsflöde som drar ut vätskan ur produkter som säd, majs, trä eller återvunnen plast. Det gör produkterna hållbara och skapar förutsättningar för fortsatt bearbetning. Fläkthjulen i torkarna kan ha en diameter på 1,6 meter och väga ett halvt ton. När en sådan bjässe accelererar till upp till 3 000 varv per minuter är det av yttersta vikt att alla komponenter är perfekt tillverkade, sammansvetsade och belastningsbara.
Stefan Laxhuber ställer stora krav på sina produkters kvalitet

STELA tillverkar och svetsar samman väsentliga komponenter själv

”Det särskilda hos STELA är den täta integreringen”, understryker Thomas Laxhuber, som tog över ledningen år 2014 i tredje generationen. ”För att fortsätta skapa världsledande torkningsteknik vill vi tillverka de väsentliga komponenterna i våra maskiner i största möjliga utsträckning. Detta ser vi som en förutsättning för en lång livslängd på anläggningarna. Det gäller framför allt det mycket belastningsbara komponenterna som fläkthjulen. Dessa radiella fläktar suger med hjälp av sina blad in luften via motoraxeln och blåser ut den igen i 90° vinkel.
Stålkonstruktionen svänger in i cellen där svetsningen påbörjas
Konceptet cell4_production kombinerar anpassade produkter och beprövade standarder

Fastsvetsning med koreografisk precision

Idag står Andreas Utz framför en ca 40 kvadratmeter stor svetscell i mitten av produktionshallen. Produktionschefen för fläktbygge hos STELA styr den splitternya robotcellen cell4_arc. Inuti den rör sig den sexaxlade KUKA-roboten av typen KR CYBERTECH sin slanka orangefärgade arm på ett rytmiskt sätt under svetsningen och manövrerar den sensorstyrda brännaren till fläkttrumman. Tidigare skruvade Andreas Utz fast stålkonstruktionen på positioneraren, och efter att positioneringsenheten svängts in i cellen läste en intelligent linjelaser av komponenten via KUKA.SeamTech Finding och bestämde den optimala startpunkten för brännaren. Sedan kunde den millimeterkritiska svetsningen påbörjas. Fog för fog utför roboten svetsarbetet, alltid med samma koreografiska precision, som styrs av programvaran KUKA.ArcSense.

Manuell svetsning kunde ta en hel dag, men med robotcellen tar det bara ungefär 50 minuter

Tid är pengar vid svetsning: Robotsvetscellen ökar produktiviteten

På ca 50 minuter är den radiella fläkten fastsvetsad. När det färdiga arbetsstycket körs ut roterar nästa arbetsstycke, som tidigare skruvats fast på andra sidan av Andreas Utz, in i cellen. ”Work in progress”, säger Utz med ett leende. ”Att svetsa manuellt tar ungefär en hel dag. Med robotcellen befinner vi oss i omkörningsfilen. Både vad gäller tid och kvalitet. Svetsfogarna sitter så perfekt på ett sätt som inte kan uppnås manuellt. Nu svetsar vi stora volymer som vi tidigare inte kunnat drömma om, och har därmed fått kommandot över produktionen igen.”
”Robotens svetsfogar sitter så perfekt på ett sätt som inte kan uppnås manuellt”, säger Andreas Utz

Det är svårt att hitta lämplig personal som svetsar för hand

Att åstadkomma en svetscell på det här sättet, var betydligt mer komplicerad än själva användandet. Sven Pietsch kommer väl ihåg de avvisande reaktionerna från robotleverantörer när inköpschefen på STELA tillsammans med direktören Thomas Laxhuber var på jakt efter en svetscell. ”Det var stor press”, minns Pietsch. ”Orderböckerna var fulla och det blev allt svårare att hitta lämplig personal för krävande men även relativt monotona svetsarbeten.”
En linjelaser läser av komponenten och bestämmer den optimala startpunkten för brännaren 

Perfekt anpassad cell för svetsning, konfigurerad av standardmoduler

På olika mässor letade man förgäves efter passande svetslösningar. ”Som medelstort företag var vi väl inte tillräckligt viktiga”, säger Sven Pietsch med ett leende. ”Men så småningom träffade vi KUKAs experter på mässan EUROBLECH i Hannover. Här blev det snabbt tal om en skräddarsydd lösning som kunde svetsa samman våra stora komponenter”. I KUKAs TechCenter för svetsning bekantade man sig snabbt med STELAs produktionsförlopp och konfigurerade därefter en perfekt anpassad lösning för svetsning av fläktarna med robotcellen cell4_arc av olika tillgängliga standardmoduler – med all maskin- och programvara för svetsning. ”Vi hade hela tiden känslan av att vi kommit i kontakt med rätt personer och rätt teknik”, konstaterar Thomas Laxhuber. 
Roboten svetsar alltid med samma koreografiska precision, som styrs av programvaran KUKA.ArcSense

En passande cell som svetsar snabbt och högkvalitativt 

cell4_arc för STELA beskriver även för KUKA en ny väg till modulära automatiseringssteg som är unika för varje kund. ”Med vårt koncept KUKA cell4_production kan vi tillsammans med våra kunder föra samman optimalt anpassade komponenter och beprövade standarder från gasmetallbågsvetsning till idealiska lösningar för automatiserad svetsning. Med passande applikationsprogramvara är hanteringen och programmeringen av svetsparametrarna superenkel och hjälper till att bemästra de högsta produktionsanspråken”, säger Mathias Klaus, ansvarig för Solution Sales Modular Cell Business på KUKA. ”Robotcellen som svetsar samman fläktar hos STELA är ett lysande exempel på detta.”

I nästan 100 år har en av grundbultarna hos STELA varit att låta kvaliteten styra och att alltid ligga tekniskt i framkant. Vi fortsätter i samma riktning med automationen som svetsar samman fläktar hos oss.

Thomas Laxhuber, direktör för STELA Laxhuber GmbH

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.