Välj din plats:

Land

TÜV-kontrollerad säkerhet vid industriell laserbearbetning

När laserkällorna blir kraftfullare krävs också högre säkerhetskrav. Lösning: KUKA LaserSpy 4.0. Med den här TÜV-kontrollerade optiska sensorn erhålls ett aktivt säkerhetssystem som är både säkrare och billigare än ett passivt system.

den 8 juni 2020


Laserskyddssystem med skyddsskärmar måste stå pall för stora belastningar

Lasereffekten har ökats, laserstrålstekniken har förbättrats och brännvidden blir allt längre. Idag måste ett system med skyddsskärmar stå pall för kraftigare strålar än tidigare om ett fel inträffar. För att ett passivt säkerhetssystem ska erbjuda ett tillräckligt skydd krävs en extremt stor laserskyddskabin. Bara så kan man garantera ett tillräckligt stort avstånd till laserns fokus så att laserstrålen inte kan tränga ut. Detta är dock inte alltid möjligt eller skulle helt enkelt bli för dyrt. Aktiva lasersystem som KUKA LaserSpy 4.0 är ett platsbesparande alternativ som dessutom är billigare.

Prisvärt laserskydd för industrin

KUKA LaserSpy 4.0 är en optisk laserskyddssensor som aktivt övervakar laserkabinens skyddsskärmar. När sensorn uppmäter en för kraftig laserstråle innanför skärmarna, exempelvis efter ett strålläckage, utlöses säkerhetskretsen inom några få millisekunder och laserprocessen stoppas. På detta sätt skyddas både anläggningen och operatörerna. KUKA LaserSpy 4.0 övervakar det ljustäta mellanrummet i skyddsskärmen. En förutsättning för ett fungerande system är alltså en dubbelväggig kabin. 
Enkel övervakning av KUKA LaserSpy 4.0-sensorer med KUKA SPY-M.

Processövervakning vid industriell laserbearbetning

Den optiska sensorn registrerar om laserstrålen skadar kabinens inre skärm och stänger av laserkällan via en nödavstängningskrets innan den kan tränga igenom den yttre skyddsskärmen. Detta gäller för laserkällor med hög effekt som har en våglängd på 850 till 1 100 nanometer. ”Med denna princip kan vi erbjuda en säker övervakning av laserprocessen”, berättar Matthias Mießen, projektledare för lasersäkerhetsteknik hos KUKA.

Lösningen uppfyller alla tekniska krav som ställs på aktiva laserskyddsskärmar i IEC / EN 60825-4. ”Samtidigt är KUKA LaserSpy 4.0-lösningen mycket prisvärd eftersom inga onödigt stora celler behöver byggas för att klara skyddet”, förklarar Matthias Mießen. Varje sensor består av detektorer som är placerade i en cirkel runt en kärna. Detta gör det möjligt att övervaka ett område på 3,50 meter i alla riktningar.