Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Coronatestrobot som outtröttlig labbassistent i kampen mot viruset

Pipettera tops från potentiella coronapatienter – en passande uppgift för en robot. Närmare bestämt för en LBR iiwa från KUKA – roboten som hjälper labbpersonalen på Bulovka-sjukhuset i Prag. Utan munskydd och blir aldrig trött.

den 24 juni 2020


Coronatestrobot arbetar nonstop i kampen mot viruset

Personalen kallar den lite skämtsamt för ”Pipeťák”, på svenska: Pipett. Smeknamnet på lättviktsroboten LBR iiwa i Bulovka-sjukhuset i Prag beskriver ganska väl det arbetsmoment som testroboten har utfört i labbet sedan i mitten av mars: Med hjälp av en pipett och en industrivåg tillsätter roboten en lösning till topsningarna från patienternas näsa-svalg för att fastställa förekomst av coronavirus. Om testet är positivt, då är patienten smittad av coronavirus. Cirka 300 till 400 prover passerar labbet varje dag. När pandemin bröt ut kunde labbpersonalen få in upp till 670 prover per dag.
Proverna, som tas från mun-nästa-svalg på patienterna, undersöks i Bulovka-sjukhusets labb för att fastställa förekomst av coronavirus.
Labbpersonalen behöver endast placera proverna på tabletten. Pipetteringen handhas av KUKA:s coronatestrobot LBR iiwa

KUKA:s robot som används i denna coronatillämpning arbetar noggrannare än en människa någonsin skulle kunna göra

Testroboten har förenklat testproceduren avsevärt: Med hjälp av en pipett tillsätter KUKA:s labbrobot ”Pipeťák” en kemikalie till proverna, en rad i taget. I nästa steg kontrollerar den med sin inbyggda industrivåg om korrekt mängd vätska har tillsatts. ”Pipetteringen måste genomföras med mycket stor noggrannhet”, förklarar Lenka Richterová som arbetar på sjukhusets avdelning för klinisk mikrobiologi. ”När en robot pipetterar reduceras risken för fel avsevärt. Testroboten utför processen felfritt och underlättar arbetet för labbteknikern som kan koncentrera sig på övriga steg i processen.”

Robotens arm arbetar nonstop med coronatester

Coronatestroboten kan pipettera upp till 700 prover per dag – roboten blir aldrig trött och behöver inte bära munskydd. För sjukhuset har ”Pipeťák” inneburit en lättnad i dubbel bemärkelse: Roboten tillhandahålls utan kostnad av institutet för datavetenskap, robotteknik och cybernetik (CIIRC)Prags tekniska universitet (CTU). Det tog endast 14 dagar från det första planeringsmötet tills forskarna och studenterna under ledning av professor Václav Hlaváč kunde testa systemet i sjukhusets labb. Då hade man designat en robotbaserad assistent, konfigurerat den med en pipett och en datorstyrd våg samt programmerat systemet för pipettering av prover. KUKA:s labbrobot arbetar med coronatester sedan i början av april och har inte slagit av på takten det minsta.
Coronatestroboten pipetterar prov efter prov med en kemikalie för att påvisa förekomst av coronavirus.

Testroboten har avsevärt reducerat risken för fel jämfört med manuell pipettering av proverna.

Lenka Richterová, avdelningen för klinisk mikrobiologi på Bulovka-sjukhuset i Prag