Välj din plats:

Land

KUKA-robot 3D-printar en segelbåt – den första av sitt slag

KUKA:s systempartner Caracol har i ett gemensamt forskningsprojekt med NextChem utvecklat världens första prototyp för en 3D-printad segelbåt. ”Beluga” 3D-printades av en KR QUANTEC i ett enda förlopp.

den 9 november 2021


Gränser för industriell 3D-printing utvidgas

Att 3D-printa komplexa geometriska former och meterhöga komponenter var tidigare nästan omöjligt. Caracols robotbaserade additiva tillverkningsteknik flyttar nu fram gränserna för vad industriell 3D-printing kan utföra. Som ett led i detta valde företaget att tillverka segelbåten ”Beluga”.

Caracol använder totalt fyra KUKA-robotar. Dessa KR QUANTEC-robotar är utrustade med ett patenterat extruderhuvud för 3D-printing och robotarnas främsta utmärkande drag är deras flexibilitet. Systemet erbjuder mer geometrisk frihet. Detta möjliggör bearbetning av mer komplexa komponenter tillverkade av vitt skilda material. Samtidigt erbjuder systemet fördelar när det gäller produktionskostnad, hållbarhet, ledtid och prestanda jämfört med traditionella lösningar.

Caracol – den 3D-printade segelbåten Beluga

Miljövänlig 3D-printing med KR QUANTEC

Traditionella metoder för tillverkning av segelbåtar kräver i regel gjutformar och använder material som är svåra att återvinna, såsom glasfiber. Med det robotbaserade systemet från KUKA:s partner Caracol kunde segelbåtens skrov printas i ett enda stycke av MyReplast™-pellets. Detta gör att avfallet kan reduceras och återanvändas. MyReplast™-materialet, som erhålls genom förädling av återvunnet avfall, är ett exempel på hur återvunna polymerer kan användas för att producera avancerade komponenter som uppfyller höga prestandakrav.


Med denna teknik kan vi 3D-printa större komponenter än vad som tidigare var möjligt och det till en lägre driftskostnad jämfört med traditionella lösningar och andra alternativ på marknaden.

Violetta Nespolo, Chief Marketing & Strategy Officer på Caracol

Segelbåten ”Beluga” – byggd utan gjutformar på bara fyrtio timmar

Projektet startade i maj 2021 då man valde material, applikation och design för ”Beluga”. Båten printades i italienska Lomazzo på bara fyrtio timmar. Den släta ytan är ett resultat av manuell efterbearbetning. Två idrottare tillhörande Yacht Club Santo Stefano seglade redan i augusti med ”Beluga” i Toscana och kunde bekräfta segelbåtens sjöduglighet. Nästa stopp blev designveckan i Milano där Caracol varje år presenterar de mest innovativa projekten. ”Beluga” fick stor respons och nominerades till priset Boat Builder Award i kategorin Miljöinitiativ.
Den 3D-printade segelbåten ”Beluga” på en segeltur. © Caracol

Hämta nyhetsmeddelande

Ladda ned PDF