Välj din plats:

Land

Megatrend: Demografiska förändringar

Den demografiska förändringen innebär en lång rad djupgående förändringar. Framför allt kommer den hotande arbetskraftsbristen att vara en avgörande faktor under kommande årtionden och något som företag redan idag måste utveckla effektiva strategier för.


Demografiska förändringar leder till en äldre befolkning

Den allt viktigare omständigheten att demografin förändras är något som framför allt industriländer och nyligen industrialiserade länder måste väga in: En allt äldre befolkning som ställs mot en minskande andel barn och unga.

Tack vare den medicinska utvecklingen och en hälsomedveten livsstil har den genomsnittliga förväntade livslängden globalt fortsatt att stiga under de senaste 50 åren. Samtidigt har födelsetalen sjunkit drastiskt globalt, men framför allt i industriländer och nyligen industrialiserade länder. Enligt prognoser kommer andelen över 65 år år 2060 att i många länder utgöra runt 20 till 30 % av den totala befolkningen.

Källa: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.

Långfristig produktivitet trots brist på kvalificerad arbetskraft

Den demografiska utvecklingen påverkar även arbetsmarknaden, där det kommer att finnas allt mindre kvalificerad arbetskraft att välja bland.

För att möta arbetskraftsbristen på ett framgångsrikt sätt måste företag dels säkerställa och bygga ut den befintliga arbetskraftens hälsa, kompetens och motivation, men också positionera sig som en attraktiv arbetstagare för personer som ska ut eller just kommit ut på arbetsmarknaden.

Personalbehovet kan även minskas genom automation av lämpliga arbetsuppgifter och processer. Den befintliga arbetskraften kan då användas till mer avancerade arbetsuppgifter som inte kan automatiseras.

Automation och samarbete mellan människor och robotar gör framtidens produktion starkare

Just inom produktionen bidrar intelligenta automationslösningar till att skapa attraktiva arbetsmiljöer och samtidigt förhindra personalmässiga flaskhalsar.

Genom att automatisera monotona, repetitiva och kroppsligt belastande arbetsuppgifter kan mänskliga förmågor och styrkor användas inom andra områden, där de kan främja medarbetarnas hälsa och motivation.

Framför allt avkännande, samverkande robotar (så kallade cobots) som används där människor och robotar arbetar sida vid sida erbjuder helt nya möjligheter till produktivitetsvinster utan extra kvalificerad personal. Samtidigt avlastar de medarbetarna fysiskt och psykiskt, och säkerställer konstanta och kvalitativt förstklassiga produktionsresultat.

Flexibla, intuitiva tekniker by KUKA

För att automationslösningar ska kunna integreras på ett effektivt och varaktigt sätt i framtidens produktionslandskap krävs det flexibla, anpassbara tekniker och intuitiva användargränssnitt.

Tack vare en bred produkt- och tjänsteportfölj kan KUKA erbjuda okomplicerad programmering, manövrering och vidareutveckling av industrirobotar eller hela produktionsanläggningar. ready2use-paket, samverkande lättviktsrobotar som programmeras baserat på simuleringar, ett brett utbud av tjänster för alla projektfaser – rusta ditt företag och dina medarbetare redan nu för de utmaningar som snart är här!

I Future Production Landscapes arbetar människor och robotar sida vid sida.