Välj din plats:

Land

Autonoma mobila plattformar

Fokus på rörelsefrihet: lösningar för autonom mobilitet och säkert arbete

Med våra mobila plattformar öppnar vi upp nya mobilitetsdimensioner i den nya tidsåldern – Industrie 4.0. Oavsett om det rör sig om flyg- och rymdindustri, bilindustri eller någon annan bransch har det aldrig varit enklare att sammanlänka autonoma robotar och mobila plattformar med arbetsceller och anläggningar på ett snabbt och tillförlitligt sätt. 

Alla mobila plattformar garanterar maximal rörelsefrihet. Mecanum-hjulsystemet möjliggör högprecisionstransport – även av tunga laster. Vid helautomatisk drift används autonomt navigerande system. Vårt utbud av omnidirektionella robotplattformar som kan förflyttas i alla riktningar lägger grunden för framtidens flexibla produktionsanläggningar.

KUKAs navigeringskoncept ger mobila plattformar med fri rörlighet i alla riktningar.

Autonoma transportplattformar från KUKA i överblick