Välj din plats:

Land

KMP 1500P

Vår autonoma mobila plattform KMP 1500P är som gjord för intralogistik, materialförsörjning vid produktionslinjer samt för sammanlänkning av processer. Med modern SLAM-navigering, hög positioneringsprecision, utökad lastregistrering, 3D-kameror och innovativ laddningsteknik erbjuder vår AMR en flexibel och säker lösning för automatiserad transport.


Smart AMR-plattform ger stora effektivitetsvinster i produktionshallar och fulfillment-center

Vår autonoma mobila robot (AMR) är en optimal lösning för företag som önskar optimera sina intralogistiska system. KMP 1500P kan lyfta alla typer av gods och varor och integreras enkelt i dina processer. Som flexibel AMR-lösning optimerar vår AMR dina lagerprocesser, gör monteringslinjer mer flexibla samt förbättrar materialflödet i komplexa industrimiljöer. 

AMR-plattformen kan identifiera olika laster med hjälp av en QR-kodläsare på plattformens ovansida, vilket avsevärt förbättrar spårbarheten liksom den allmänna driftseffektiviteten. Plattformen, lasten och övrig utrustning skyddas dessutom av 3D-kameror som på ett tillförlitligt sätt upptäcker hinder i det tredimensionella rummet.

Vår mobila plattform KMP 1500P är enkel att programmera, vilket gör det möjligt för operatörer att snabbt anpassa och optimera företagets processer. Allt tar mindre tid och resursanvändningen minskar, vilket leder till ökad effektivitet och flexibilitet i driften

All viktig information om KMP 1500P: tekniska data, specifikationer, användningsområden

Den här autonoma roboten erbjuder en optimal end-to-end-lösning för mobil automation inom materialförsörjning. Även små och medelstora företag kan dra nytta av lägre driftskostnader och ökad flexibilitet i sin intralogistik genom att använda mobil robotteknik. 

Höga krav på mobil robotteknik i den nya tidens Logistik 4.0

Vår mobila plattform KMP 1500P erbjuder en säker och autonom transportlösning för tunga laster i produktionsanläggningar och logistikcentrer. KMP 1500P förflyttar sig med stor flexibilitet och kan därför navigera i komplexa och dynamiska miljöer, anpassa sig till nya krav och bidra till ett optimerat materialflöde. Dina processer blir ännu mer anpassbara och mångsidiga och gör att du kan reagera ännu snabbare på nya marknadskrav och samtidigt öka produktiviteten.

Vår AMR-plattform har den teknik och flexibilitet som efterfrågas inom dagens industriella automation.


Autonom navigering

 • Fri navigering: SLAM-metod
 • Kamera under den mobila plattformen läser av QR-koder för hög positioneringsprecision på ± 5 mm
 • Enkel integration, manövrering och underhåll tack vare programmeringsfri plattform med AI-funktionalitet (programvara KUKA.AMR Fleet)
 • Anslutning via Wi-Fi, 5G-kompatibel

Högsta säkerhetsstandarder

 • Laserscannrar som säkert identifierar hinder
 • 3D-kameror för detektering av hinder med laserscannrar förhindrar skador på AMR och transportgodset
 • Stötfångare/säkerhetslist för ökad säkerhet
 • Röstlarm, ljuslarm och nödstopp (x 4)

Intelligent laddhantering

 • Dockningsstation med digital pekskärm för konduktiv laddning
 • Vid låg batteristatus styrs KMP 1500P automatiskt till en ledig laddningsstation
 • Enfasig strömförsörjning, ingen extra strömförsörjning behöver installeras
 • 2 h laddning ger 8 h drift. 1 h laddning ger en kapacitet på 20–80 %
 • Induktiv laddning (från och med 2024)

Övriga egenskaper som ökar flexibiliteten

 • Förberedda hål i lyftanordningens yta (för stift etc.)
 • Lyfthöjd: 60 mm
 • Hög bärlast upp till 1,5 t
 • Max. hastighet: 1,8 m/s utan bärlast,
  1,5 m/s med bärlast
 • Kamera på plattformen för registrering av lastens QR-kod
 • Ljudmodul för meddelanden, larm, musik

Internationell certifiering

 • Kapslingsklass IP 54: Skydd mot vattenstänk, damm och spån
 • ICE-, UL- och FCC-godkännande för IoT-enheter

Mångsidig användning av AMR-robotar inom intralogistik

Vår mobila plattform transporterar rätt varor och material till rätt plats vid rätt tidpunkt – helt automatiskt. Differentialdrivningen i vår mobila robot gör den optimalt utrustad för uppgifter inom produktion och intralogistik. Den perfekta assistenten i en lång rad branscher och tillämpningar. 


 • Materialförsörjning till stationer och produktionslinjer

  Säkerställer effektiv materialförsörjning just-in-time från lager eller stormarknader till stationer, produktions- och förmonteringslinjer
 • Sammanläkning av processer

  Autonom transport av gods och arbetsstycken från station till station med mobil robotteknik gör din produktion flexiblare – oflexibla transportband tillhör det förgångna
 • Orderplockning

  Mobil orderplockning, goods-to-person, autonom ordersammanställning av enskilda komponenter samt flexibel sortering
 • Lagerhållning och punkt-till-punkt-transporter

  Tillförlitlig lagerhantering och lagerbeståndskontroller utförda av mobila robotar i kombination med KUKA.AMR Fleet – vår kraftfulla flotthanterare

Är du intresserad av att integrera vår AMR i din verksamhet?

Rådgör med våra robotexperter när du ska välja en automatiserad, mobil robotlösning. De hjälper dig gärna! Vi finns även till hands när du ska planera och realisera automationsprocesser och/eller optimera befintliga processer.

Vår kompletta portfölj med autonoma mobila robotar

Tack vare vårt breda utbud av mobila plattformar och robotar med olika nyttolaster och drivteknik hittar du snabbt rätt AMR till din applikation.